ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า lumber lumber
 • การออกเสียงคำว่า hearken hearken
 • การออกเสียงคำว่า puff puff
 • การออกเสียงคำว่า treasure treasure
 • การออกเสียงคำว่า deepen deepen
 • การออกเสียงคำว่า sprinkle sprinkle
 • การออกเสียงคำว่า Dash Dash
 • การออกเสียงคำว่า hover hover
 • การออกเสียงคำว่า vac vac
 • การออกเสียงคำว่า off off
 • การออกเสียงคำว่า repronounce repronounce
 • การออกเสียงคำว่า particularize particularize
 • การออกเสียงคำว่า epitomize epitomize
 • การออกเสียงคำว่า indigenize indigenize
 • การออกเสียงคำว่า economize economize
 • การออกเสียงคำว่า victimize victimize
 • การออกเสียงคำว่า recapitulate recapitulate
 • การออกเสียงคำว่า exterminate exterminate
 • การออกเสียงคำว่า immunize immunize
 • การออกเสียงคำว่า gentrify gentrify
 • การออกเสียงคำว่า intersperse intersperse
 • การออกเสียงคำว่า transfix transfix
 • การออกเสียงคำว่า cocoon cocoon
 • การออกเสียงคำว่า pasture pasture
 • การออกเสียงคำว่า court-martial court-martial
 • การออกเสียงคำว่า motorize motorize
 • การออกเสียงคำว่า inlay inlay
 • การออกเสียงคำว่า veneer veneer
 • การออกเสียงคำว่า finalize finalize
 • การออกเสียงคำว่า overindulge overindulge