ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: UK

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUK

 • การออกเสียง : Brobury Brobury
 • การออกเสียง : Bringsty Common Bringsty Common
 • การออกเสียง : Bedstone Bedstone
 • การออกเสียง : Lower Sapey Lower Sapey
 • การออกเสียง : Acton Beauchamp Acton Beauchamp
 • การออกเสียง : Alder's End Alder's End
 • การออกเสียง : Cusop Cusop
 • การออกเสียง : Aldbrough Aldbrough
 • การออกเสียง : Abbey Dore Abbey Dore
 • การออกเสียง : Adley Moor Adley Moor
 • การออกเสียง : Presteigne Presteigne
 • การออกเสียง : Ashperton Ashperton
 • การออกเสียง : Drighlington Drighlington
 • การออกเสียง : Serpentine Gallery Serpentine Gallery
 • การออกเสียง : Brunel University Brunel University
 • การออกเสียง : Harry Styles Harry Styles
 • การออกเสียง : Keir Starmer Keir Starmer
 • การออกเสียง : Scunthorpe Scunthorpe
 • การออกเสียง : O.M. O.M.
 • การออกเสียง : Margaret Hilda Thatcher Margaret Hilda Thatcher
 • การออกเสียง : Order of Merit Order of Merit
 • การออกเสียง : Royal Navy Royal Navy
 • การออกเสียง : Downton Abbey Downton Abbey
 • การออกเสียง : Gibbet Hill Gibbet Hill
 • การออกเสียง : Beaminster Beaminster
 • การออกเสียง : Berkswell Berkswell
 • การออกเสียง : Stourbridge Stourbridge
 • การออกเสียง : English Heritage English Heritage
 • การออกเสียง : Bushey Bushey
 • การออกเสียง : Watchet Watchet
 • การออกเสียง : River Ryton River Ryton
 • การออกเสียง : Foyle's War Foyle's War
 • การออกเสียง : Appleby Cheshire Appleby Cheshire
 • การออกเสียง : Odiham Odiham
 • การออกเสียง : Sopwell Sopwell
 • การออกเสียง : Stratfield Turgis Stratfield Turgis
 • การออกเสียง : Eversley Eversley
 • การออกเสียง : City of London City of London
 • การออกเสียง : Britishism Britishism
 • การออกเสียง : Ocado Ocado
 • การออกเสียง : Houses of Parliament Houses of Parliament
 • การออกเสียง : John Holmes John Holmes
 • การออกเสียง : Soho Soho
 • การออกเสียง : plonk plonk
 • การออกเสียง : John o’ Groats John o’ Groats
 • การออกเสียง : islip islip
 • การออกเสียง : Sandy Sandy
 • การออกเสียง : Oddicombe Beach Oddicombe Beach
 • การออกเสียง : Liam Payne Liam Payne
 • การออกเสียง : Bude Bude
 • การออกเสียง : Dudley Dudley
 • การออกเสียง : St Ives St Ives
 • การออกเสียง : Wembley Wembley
 • การออกเสียง : coming out coming out
 • การออกเสียง : Cheviot Hills Cheviot Hills
 • การออกเสียง : Millicent Fawcett Millicent Fawcett
 • การออกเสียง : Royal Air Force Royal Air Force
 • การออกเสียง : British Museum British Museum
 • การออกเสียง : Margate Margate
 • การออกเสียง : Dawdon Dawdon
 • การออกเสียง : Hampshire Hampshire
 • การออกเสียง : Damon Albarn Damon Albarn
 • การออกเสียง : penetrated penetrated
 • การออกเสียง : Lozells Lozells
 • การออกเสียง : Wickhambreaux Wickhambreaux
 • การออกเสียง : Allestree Allestree
 • การออกเสียง : Pytchley Pytchley
 • การออกเสียง : Eastnor Eastnor
 • การออกเสียง : James Callaghan James Callaghan
 • การออกเสียง : Welwyn Garden City Welwyn Garden City
 • การออกเสียง : Costessey Costessey
 • การออกเสียง : Liskeard Liskeard
 • การออกเสียง : Cambridge Heath Cambridge Heath
 • การออกเสียง : South Okendon South Okendon
 • การออกเสียง : Isle of Lewis Isle of Lewis
 • การออกเสียง : Scouser Scouser
 • การออกเสียง : Millwall Millwall
 • การออกเสียง : Canning Town Canning Town
 • การออกเสียง : Silvertown Silvertown
 • การออกเสียง : Ian Wilmut Ian Wilmut
 • การออกเสียง : Ralph Vaughan Williams Ralph Vaughan Williams
 • การออกเสียง : Royal Mint Royal Mint
 • การออกเสียง : Ammanford Ammanford
 • การออกเสียง : Abertillery Abertillery
 • การออกเสียง : Aberdare Aberdare
 • การออกเสียง : Bromley Bromley
 • การออกเสียง : Bottesford Bottesford
 • การออกเสียง : Hawley Hawley
 • การออกเสียง : Bexley Bexley
 • การออกเสียง : Alsager Alsager
 • การออกเสียง : Aylsham Aylsham
 • การออกเสียง : Charles Rennie Mackintosh Charles Rennie Mackintosh
 • การออกเสียง : Rayleigh Rayleigh
 • การออกเสียง : Oxford Oxford
 • การออกเสียง : Mapledurham Mapledurham
 • การออกเสียง : swevening swevening
 • การออกเสียง : Sibsey Sibsey
 • การออกเสียง : Partney Partney
 • การออกเสียง : Haynooking Haynooking
 • การออกเสียง : Gamston Gamston