ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า Marlborough House Marlborough House
 • การออกเสียงคำว่า Dunmow Flitch Dunmow Flitch
 • การออกเสียงคำว่า South Hackney South Hackney
 • การออกเสียงคำว่า Layer de la Haye Layer de la Haye
 • การออกเสียงคำว่า Royal Film Performance Royal Film Performance
 • การออกเสียงคำว่า Princes in the Tower Princes in the Tower
 • การออกเสียงคำว่า Ermine Street Ermine Street
 • การออกเสียงคำว่า Rich Tea Rich Tea
 • การออกเสียงคำว่า Moss Bros Moss Bros
 • การออกเสียงคำว่า Stanley Gibbons Stanley Gibbons
 • การออกเสียงคำว่า Leader of the Opposition Leader of the Opposition
 • การออกเสียงคำว่า Top of the Pops Top of the Pops
 • การออกเสียงคำว่า across the pond across the pond
 • การออกเสียงคำว่า Yes, Minister Yes, Minister
 • การออกเสียงคำว่า George Hepplewhite George Hepplewhite
 • การออกเสียงคำว่า Fosse Way Fosse Way
 • การออกเสียงคำว่า Yeomen of the Guard Yeomen of the Guard
 • การออกเสียงคำว่า Brookside Brookside
 • การออกเสียงคำว่า Andrew Lansley Andrew Lansley
 • การออกเสียงคำว่า Leader of the House Leader of the House
 • การออกเสียงคำว่า R. A. Butler R. A. Butler
 • การออกเสียงคำว่า Swiss Re Tower Swiss Re Tower
 • การออกเสียงคำว่า Broadwood Broadwood
 • การออกเสียงคำว่า Reedham Reedham
 • การออกเสียงคำว่า Hughenden Hughenden
 • การออกเสียงคำว่า Heal's Heal's
 • การออกเสียงคำว่า Warboys Warboys
 • การออกเสียงคำว่า Royal Flying Corps Royal Flying Corps
 • การออกเสียงคำว่า The Angel, Islington The Angel, Islington
 • การออกเสียงคำว่า Battersea Power Station Battersea Power Station