ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: UK

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUK

 • การออกเสียง : Washington Washington
 • การออกเสียง : Manchester Manchester
 • การออกเสียง : Oxford Oxford
 • การออกเสียง : Liverpool Liverpool
 • การออกเสียง : Marylebone Marylebone
 • การออกเสียง : beer beer
 • การออกเสียง : Lancaster Lancaster
 • การออกเสียง : Bournemouth Bournemouth
 • การออกเสียง : Cambridge Cambridge
 • การออกเสียง : Launceston Launceston
 • การออกเสียง : Stone Stone
 • การออกเสียง : Bury Bury
 • การออกเสียง : Harry Styles Harry Styles
 • การออกเสียง : Suffolk Suffolk
 • การออกเสียง : Royal Navy Royal Navy
 • การออกเสียง : Hampshire Hampshire
 • การออกเสียง : Seal Seal
 • การออกเสียง : Northampton Northampton
 • การออกเสียง : Stratford-upon-Avon Stratford-upon-Avon
 • การออกเสียง : Marlborough Marlborough
 • การออกเสียง : Dorset Dorset
 • การออกเสียง : Norwich (UK) Norwich (UK)
 • การออกเสียง : Downton Abbey Downton Abbey
 • การออกเสียง : Devonshire Devonshire
 • การออกเสียง : Battle Battle
 • การออกเสียง : Falmouth Falmouth
 • การออกเสียง : Wales Wales
 • การออกเสียง : Torquay Torquay
 • การออกเสียง : Newcastle upon Tyne Newcastle upon Tyne
 • การออกเสียง : Engelbert Humperdinck Engelbert Humperdinck
 • การออกเสียง : Exeter Exeter
 • การออกเสียง : Chesterfield Chesterfield
 • การออกเสียง : Scouser Scouser
 • การออกเสียง : Leicestershire Leicestershire
 • การออกเสียง : Cardiff Cardiff
 • การออกเสียง : Guildford Guildford
 • การออกเสียง : Rugeley Rugeley
 • การออกเสียง : St Albans St Albans
 • การออกเสียง : Margaret Thatcher Margaret Thatcher
 • การออกเสียง : Ralph Vaughan Williams Ralph Vaughan Williams
 • การออกเสียง : Halifax Halifax
 • การออกเสียง : Bicester Bicester
 • การออกเสียง : Scarborough Scarborough
 • การออกเสียง : Milton Keynes Milton Keynes
 • การออกเสียง : Richard Attenborough Richard Attenborough
 • การออกเสียง : Houses of Parliament Houses of Parliament
 • การออกเสียง : Bangor Bangor
 • การออกเสียง : Vivien Leigh Vivien Leigh
 • การออกเสียง : Hertfordshire Hertfordshire
 • การออกเสียง : Gillingham (Kent) Gillingham (Kent)
 • การออกเสียง : Red Leicester Red Leicester
 • การออกเสียง : Buckingham Buckingham
 • การออกเสียง : Ian McEwan Ian McEwan
 • การออกเสียง : Birmingham Birmingham
 • การออกเสียง : Liam Payne Liam Payne
 • การออกเสียง : Ilkeston Ilkeston
 • การออกเสียง : City of London City of London
 • การออกเสียง : Bedford Bedford
 • การออกเสียง : Settle Settle
 • การออกเสียง : Cheltenham Cheltenham
 • การออกเสียง : Woburn Woburn
 • การออกเสียง : Abingdon Abingdon
 • การออกเสียง : Inverness Inverness
 • การออกเสียง : Swansea Swansea
 • การออกเสียง : Yeovil Yeovil
 • การออกเสียง : Matt Bellamy Matt Bellamy
 • การออกเสียง : Middleton Middleton
 • การออกเสียง : Christchurch Christchurch
 • การออกเสียง : Portishead Portishead
 • การออกเสียง : Chatham Chatham
 • การออกเสียง : Chester-le-Street Chester-le-Street
 • การออกเสียง : Louth Louth
 • การออกเสียง : Alston Alston
 • การออกเสียง : Darlington Darlington
 • การออกเสียง : Clare Clare
 • การออกเสียง : Ewell Ewell
 • การออกเสียง : Isle of Lewis Isle of Lewis
 • การออกเสียง : Deptford Deptford
 • การออกเสียง : Surrey Surrey
 • การออกเสียง : Official Secrets Act Official Secrets Act
 • การออกเสียง : Pret a Manger Pret a Manger
 • การออกเสียง : Stephen Fry Stephen Fry
 • การออกเสียง : Leominster Leominster
 • การออกเสียง : Royal Air Force Royal Air Force
 • การออกเสียง : Lancashire Lancashire
 • การออกเสียง : Cinque Ports Cinque Ports
 • การออกเสียง : Broughton Broughton
 • การออกเสียง : Sudbury Sudbury
 • การออกเสียง : British Army British Army
 • การออกเสียง : Northumberland Northumberland
 • การออกเสียง : Leigh-on-Sea Leigh-on-Sea
 • การออกเสียง : Soho Soho
 • การออกเสียง : Haverhill Haverhill
 • การออกเสียง : Stafford Stafford
 • การออกเสียง : Welwyn Garden City Welwyn Garden City
 • การออกเสียง : Damon Albarn Damon Albarn
 • การออกเสียง : Ely Ely
 • การออกเสียง : The Avengers The Avengers
 • การออกเสียง : coming out coming out
 • การออกเสียง : Leeds United Leeds United