ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

หมวดหมู่: towns

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงtowns

 • การออกเสียงคำว่า orange orange
 • การออกเสียงคำว่า Washington Washington
 • การออกเสียงคำว่า city city
 • การออกเสียงคำว่า Oxford Oxford
 • การออกเสียงคำว่า Glasgow Glasgow
 • การออกเสียงคำว่า Liverpool Liverpool
 • การออกเสียงคำว่า beer beer
 • การออกเสียงคำว่า Winchester Winchester
 • การออกเสียงคำว่า town town
 • การออกเสียงคำว่า Lebanon Lebanon
 • การออกเสียงคำว่า pound pound
 • การออกเสียงคำว่า home home
 • การออกเสียงคำว่า Loughborough Loughborough
 • การออกเสียงคำว่า Waterloo Waterloo
 • การออกเสียงคำว่า rugby rugby
 • การออกเสียงคำว่า Launceston Launceston
 • การออกเสียงคำว่า Bournemouth Bournemouth
 • การออกเสียงคำว่า Stone Stone
 • การออกเสียงคำว่า Bury Bury
 • การออกเสียงคำว่า Bridgewater Bridgewater
 • การออกเสียงคำว่า Dayton Dayton
 • การออกเสียงคำว่า Sebastopol Sebastopol
 • การออกเสียงคำว่า Alberta Alberta
 • การออกเสียงคำว่า Northampton Northampton
 • การออกเสียงคำว่า Halifax Halifax
 • การออกเสียงคำว่า Abingdon Abingdon
 • การออกเสียงคำว่า wise wise
 • การออกเสียงคำว่า Marlborough Marlborough
 • การออกเสียงคำว่า Mooloolaba Mooloolaba
 • การออกเสียงคำว่า Pocahontas Pocahontas
 • การออกเสียงคำว่า mineral mineral
 • การออกเสียงคำว่า Norwich (UK) Norwich (UK)
 • การออกเสียงคำว่า Stuart Stuart
 • การออกเสียงคำว่า Falmouth Falmouth
 • การออกเสียงคำว่า Stratford-upon-Avon Stratford-upon-Avon
 • การออกเสียงคำว่า Chatham Chatham
 • การออกเสียงคำว่า Biloxi Biloxi
 • การออกเสียงคำว่า Damascus Damascus
 • การออกเสียงคำว่า Chesterfield Chesterfield
 • การออกเสียงคำว่า Cleveland Cleveland
 • การออกเสียงคำว่า Wolverhampton Wolverhampton
 • การออกเสียงคำว่า Torquay Torquay
 • การออกเสียงคำว่า Lubbock Lubbock
 • การออกเสียงคำว่า Rugeley Rugeley
 • การออกเสียงคำว่า Guildford Guildford
 • การออกเสียงคำว่า Aberdeen Aberdeen
 • การออกเสียงคำว่า Windsor Windsor
 • การออกเสียงคำว่า painter painter
 • การออกเสียงคำว่า St Albans St Albans
 • การออกเสียงคำว่า Exeter Exeter
 • การออกเสียงคำว่า Madison Madison
 • การออกเสียงคำว่า Bicester Bicester
 • การออกเสียงคำว่า Milton Keynes Milton Keynes
 • การออกเสียงคำว่า Gillingham (Kent) Gillingham (Kent)
 • การออกเสียงคำว่า Bedford Bedford
 • การออกเสียงคำว่า Ilkeston Ilkeston
 • การออกเสียงคำว่า Remington Remington
 • การออกเสียงคำว่า Cedar Bluff Cedar Bluff
 • การออกเสียงคำว่า Woburn Woburn
 • การออกเสียงคำว่า St Augustine St Augustine
 • การออกเสียงคำว่า Scarborough Scarborough
 • การออกเสียงคำว่า Yeovil Yeovil
 • การออกเสียงคำว่า Middleton Middleton
 • การออกเสียงคำว่า Chester-le-Street Chester-le-Street
 • การออกเสียงคำว่า Darlington Darlington
 • การออกเสียงคำว่า Margate Margate
 • การออกเสียงคำว่า Hauppauge Hauppauge
 • การออกเสียงคำว่า Battle Battle
 • การออกเสียงคำว่า Sun Valley Sun Valley
 • การออกเสียงคำว่า Bunbury Bunbury
 • การออกเสียงคำว่า Cheltenham Cheltenham
 • การออกเสียงคำว่า Ewell Ewell
 • การออกเสียงคำว่า Woodstock Woodstock
 • การออกเสียงคำว่า Racine Racine
 • การออกเสียงคำว่า Louth Louth
 • การออกเสียงคำว่า Slough (town) Slough (town)
 • การออกเสียงคำว่า Lead (towns) Lead (towns)
 • การออกเสียงคำว่า Leominster Leominster
 • การออกเสียงคำว่า St. Paul St. Paul
 • การออกเสียงคำว่า Poughkeepsie Poughkeepsie
 • การออกเสียงคำว่า Tewksbury Tewksbury
 • การออกเสียงคำว่า Budapest Budapest
 • การออกเสียงคำว่า Buckingham Buckingham
 • การออกเสียงคำว่า Sudbury Sudbury
 • การออกเสียงคำว่า Stafford Stafford
 • การออกเสียงคำว่า Haverhill Haverhill
 • การออกเสียงคำว่า Columbia Columbia
 • การออกเสียงคำว่า Broughton Broughton
 • การออกเสียงคำว่า puck puck
 • การออกเสียงคำว่า Gladstone Gladstone
 • การออกเสียงคำว่า Barry Barry
 • การออกเสียงคำว่า Accrington Accrington
 • การออกเสียงคำว่า Osceola Osceola
 • การออกเสียงคำว่า Welwyn Garden City Welwyn Garden City
 • การออกเสียงคำว่า Manassas Manassas
 • การออกเสียงคำว่า Leigh-on-Sea Leigh-on-Sea
 • การออกเสียงคำว่า Smithfield Smithfield
 • การออกเสียงคำว่า Harrogate Harrogate
 • การออกเสียงคำว่า Alston Alston
 • การออกเสียงคำว่า Myrtle Beach Myrtle Beach