ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า grass grass
 • การออกเสียงคำว่า dude dude
 • การออกเสียงคำว่า LOL LOL
 • การออกเสียงคำว่า cunt cunt
 • การออกเสียงคำว่า y'all y'all
 • การออกเสียงคำว่า ain't ain't
 • การออกเสียงคำว่า bum bum
 • การออกเสียงคำว่า ball ball
 • การออกเสียงคำว่า come come
 • การออกเสียงคำว่า nerd nerd
 • การออกเสียงคำว่า goat goat
 • การออกเสียงคำว่า cool cool
 • การออกเสียงคำว่า asshole asshole
 • การออกเสียงคำว่า poop poop
 • การออกเสียงคำว่า clock clock
 • การออกเสียงคำว่า twat twat
 • การออกเสียงคำว่า Coke Coke
 • การออกเสียงคำว่า hanky-panky hanky-panky
 • การออกเสียงคำว่า schmuck schmuck
 • การออกเสียงคำว่า Dick Dick
 • การออกเสียงคำว่า queer queer
 • การออกเสียงคำว่า grand grand
 • การออกเสียงคำว่า booty booty
 • การออกเสียงคำว่า douchebag douchebag
 • การออกเสียงคำว่า damn damn
 • การออกเสียงคำว่า wimp wimp
 • การออกเสียงคำว่า cock cock
 • การออกเสียงคำว่า crack crack
 • การออกเสียงคำว่า trip trip
 • การออกเสียงคำว่า headshot headshot