ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า giggy giggy
 • การออกเสียงคำว่า beaner beaner
 • การออกเสียงคำว่า landspout landspout
 • การออกเสียงคำว่า durry durry
 • การออกเสียงคำว่า Magoos Magoos
 • การออกเสียงคำว่า powerhouse powerhouse
 • การออกเสียงคำว่า fiending fiending
 • การออกเสียงคำว่า big shot big shot
 • การออกเสียงคำว่า snoozamoorooed snoozamoorooed
 • การออกเสียงคำว่า premie premie
 • การออกเสียงคำว่า scub scub
 • การออกเสียงคำว่า break bad break bad
 • การออกเสียงคำว่า Breaking Bad Breaking Bad
 • การออกเสียงคำว่า 121 121
 • การออกเสียงคำว่า zomg zomg
 • การออกเสียงคำว่า hard-on hard-on
 • การออกเสียงคำว่า wank wank
 • การออกเสียงคำว่า boner boner
 • การออกเสียงคำว่า M.I.L.F. M.I.L.F.
 • การออกเสียงคำว่า dawg dawg
 • การออกเสียงคำว่า scanger scanger
 • การออกเสียงคำว่า balled balled
 • การออกเสียงคำว่า Mick Mick
 • การออกเสียงคำว่า come come
 • การออกเสียงคำว่า bio bio
 • การออกเสียงคำว่า nonce nonce
 • การออกเสียงคำว่า chick chick
 • การออกเสียงคำว่า guidette guidette
 • การออกเสียงคำว่า queer queer
 • การออกเสียงคำว่า Guido Guido