ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า Usher Usher
 • การออกเสียงคำว่า psychodramatist psychodramatist
 • การออกเสียงคำว่า Wrangler Wrangler
 • การออกเสียงคำว่า ironmaster ironmaster
 • การออกเสียงคำว่า house painter house painter
 • การออกเสียงคำว่า needler needler
 • การออกเสียงคำว่า coroner coroner
 • การออกเสียงคำว่า Cartwright Cartwright
 • การออกเสียงคำว่า Tanner Tanner
 • การออกเสียงคำว่า chemist chemist
 • การออกเสียงคำว่า forester forester
 • การออกเสียงคำว่า Parker Parker
 • การออกเสียงคำว่า bacteriologist bacteriologist
 • การออกเสียงคำว่า sailmaker sailmaker
 • การออกเสียงคำว่า Egyptologist Egyptologist
 • การออกเสียงคำว่า geodesist geodesist
 • การออกเสียงคำว่า geographer geographer
 • การออกเสียงคำว่า ferryman ferryman
 • การออกเสียงคำว่า embalmer embalmer
 • การออกเสียงคำว่า bellman bellman
 • การออกเสียงคำว่า apiarist apiarist
 • การออกเสียงคำว่า plastic surgeon plastic surgeon
 • การออกเสียงคำว่า bank teller bank teller
 • การออกเสียงคำว่า geophysicist geophysicist
 • การออกเสียงคำว่า crystallographer crystallographer
 • การออกเสียงคำว่า vibraphonist vibraphonist
 • การออกเสียงคำว่า violist violist
 • การออกเสียงคำว่า acrobat acrobat
 • การออกเสียงคำว่า assessor assessor
 • การออกเสียงคำว่า technologist technologist