ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า dairywoman dairywoman
 • การออกเสียงคำว่า superintendent superintendent
 • การออกเสียงคำว่า farmer farmer
 • การออกเสียงคำว่า shopfitter shopfitter
 • การออกเสียงคำว่า lawyer lawyer
 • การออกเสียงคำว่า Chandler Chandler
 • การออกเสียงคำว่า dramaturg dramaturg
 • การออกเสียงคำว่า concierge concierge
 • การออกเสียงคำว่า zoologist zoologist
 • การออกเสียงคำว่า teacher teacher
 • การออกเสียงคำว่า project manager project manager
 • การออกเสียงคำว่า bailiff bailiff
 • การออกเสียงคำว่า instructor instructor
 • การออกเสียงคำว่า Rex Rex
 • การออกเสียงคำว่า perfumer perfumer
 • การออกเสียงคำว่า racket racket
 • การออกเสียงคำว่า milner milner
 • การออกเสียงคำว่า Pianist Pianist
 • การออกเสียงคำว่า saxophonist saxophonist
 • การออกเสียงคำว่า furrier furrier
 • การออกเสียงคำว่า masseuse masseuse
 • การออกเสียงคำว่า entrepreneur entrepreneur
 • การออกเสียงคำว่า clerk clerk
 • การออกเสียงคำว่า courier courier
 • การออกเสียงคำว่า retailer retailer
 • การออกเสียงคำว่า researcher researcher
 • การออกเสียงคำว่า translator translator
 • การออกเสียงคำว่า scribe scribe
 • การออกเสียงคำว่า funeral director funeral director
 • การออกเสียงคำว่า consultant consultant