ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

หมวดหมู่: names

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnames

 • การออกเสียงคำว่า Ireland Ireland
 • การออกเสียงคำว่า France France
 • การออกเสียงคำว่า Charlotte Charlotte
 • การออกเสียงคำว่า plum plum
 • การออกเสียงคำว่า Mary Mary
 • การออกเสียงคำว่า Hannah Hannah
 • การออกเสียงคำว่า David David
 • การออกเสียงคำว่า Uranus Uranus
 • การออกเสียงคำว่า below below
 • การออกเสียงคำว่า Theo Theo
 • การออกเสียงคำว่า Jacob Jacob
 • การออกเสียงคำว่า Daniel Daniel
 • การออกเสียงคำว่า Daenerys Targaryen Daenerys Targaryen
 • การออกเสียงคำว่า job job
 • การออกเสียงคำว่า Ralph Lauren Ralph Lauren
 • การออกเสียงคำว่า Kiss Kiss
 • การออกเสียงคำว่า Ursula Ursula
 • การออกเสียงคำว่า Kylie Minogue Kylie Minogue
 • การออกเสียงคำว่า Adam Adam
 • การออกเสียงคำว่า Shrewsbury Shrewsbury
 • การออกเสียงคำว่า Megan Megan
 • การออกเสียงคำว่า violet violet
 • การออกเสียงคำว่า Deep Purple Deep Purple
 • การออกเสียงคำว่า Jane Jane
 • การออกเสียงคำว่า Czech Republic Czech Republic
 • การออกเสียงคำว่า Taylor Taylor
 • การออกเสียงคำว่า Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger
 • การออกเสียงคำว่า McDougall McDougall
 • การออกเสียงคำว่า brand brand
 • การออกเสียงคำว่า Caitlin Caitlin
 • การออกเสียงคำว่า Charlie Charlie
 • การออกเสียงคำว่า oven oven
 • การออกเสียงคำว่า Diana Diana
 • การออกเสียงคำว่า Moriarty Moriarty
 • การออกเสียงคำว่า Evelyn Evelyn
 • การออกเสียงคำว่า bee bee
 • การออกเสียงคำว่า Brittany Brittany
 • การออกเสียงคำว่า Fanny Fanny
 • การออกเสียงคำว่า Frederick Frederick
 • การออกเสียงคำว่า Alex Alex
 • การออกเสียงคำว่า arctic arctic
 • การออกเสียงคำว่า Columbus Columbus
 • การออกเสียงคำว่า Grosvenor Grosvenor
 • การออกเสียงคำว่า Miley Cyrus Miley Cyrus
 • การออกเสียงคำว่า Maurice Maurice
 • การออกเสียงคำว่า Walter Walter
 • การออกเสียงคำว่า sketch sketch
 • การออกเสียงคำว่า rob rob
 • การออกเสียงคำว่า Belarus Belarus
 • การออกเสียงคำว่า Charles Darwin Charles Darwin
 • การออกเสียงคำว่า Sylvia Sylvia
 • การออกเสียงคำว่า cube cube
 • การออกเสียงคำว่า barley barley
 • การออกเสียงคำว่า worst worst
 • การออกเสียงคำว่า Irene Irene
 • การออกเสียงคำว่า mauve mauve
 • การออกเสียงคำว่า Sara Sara
 • การออกเสียงคำว่า Shakespeare Shakespeare
 • การออกเสียงคำว่า Britannia Britannia
 • การออกเสียงคำว่า Albion Albion
 • การออกเสียงคำว่า knee knee
 • การออกเสียงคำว่า Robin Hood Robin Hood
 • การออกเสียงคำว่า Meredith Meredith
 • การออกเสียงคำว่า cherry cherry
 • การออกเสียงคำว่า Oliver Cromwell Oliver Cromwell
 • การออกเสียงคำว่า Kieran Kieran
 • การออกเสียงคำว่า lion lion
 • การออกเสียงคำว่า hug hug
 • การออกเสียงคำว่า Philip Marlowe Philip Marlowe
 • การออกเสียงคำว่า Alfred Alfred
 • การออกเสียงคำว่า Thames Thames
 • การออกเสียงคำว่า burial burial
 • การออกเสียงคำว่า Gerard Gerard
 • การออกเสียงคำว่า Connor Connor
 • การออกเสียงคำว่า Scheherazade Scheherazade
 • การออกเสียงคำว่า Sodom and Gomorrah Sodom and Gomorrah
 • การออกเสียงคำว่า Edward Edward
 • การออกเสียงคำว่า United Nations United Nations
 • การออกเสียงคำว่า supper supper
 • การออกเสียงคำว่า Zelda Zelda
 • การออกเสียงคำว่า Julia Julia
 • การออกเสียงคำว่า Evan Evan
 • การออกเสียงคำว่า Milky Way Milky Way
 • การออกเสียงคำว่า crochet crochet
 • การออกเสียงคำว่า booth booth
 • การออกเสียงคำว่า Tauren Tauren
 • การออกเสียงคำว่า Bodleian Library Bodleian Library
 • การออกเสียงคำว่า Aeneas Aeneas
 • การออกเสียงคำว่า Josh Josh
 • การออกเสียงคำว่า Tyler Tyler
 • การออกเสียงคำว่า Oscar Oscar
 • การออกเสียงคำว่า Jael Jael
 • การออกเสียงคำว่า Oscar Wilde Oscar Wilde
 • การออกเสียงคำว่า Jezebel Jezebel
 • การออกเสียงคำว่า Apollo Apollo
 • การออกเสียงคำว่า Mephistopheles Mephistopheles
 • การออกเสียงคำว่า Aaron Aaron
 • การออกเสียงคำว่า Nicholls Nicholls
 • การออกเสียงคำว่า pseudonym pseudonym
 • การออกเสียงคำว่า Claudia Claudia