ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า discriminant discriminant
 • การออกเสียงคำว่า Laplace's equation Laplace's equation
 • การออกเสียงคำว่า perpendicular perpendicular
 • การออกเสียงคำว่า lune lune
 • การออกเสียงคำว่า Archimedes of Syracuse Archimedes of Syracuse
 • การออกเสียงคำว่า astroid astroid
 • การออกเสียงคำว่า lemma lemma
 • การออกเสียงคำว่า equipotent equipotent
 • การออกเสียงคำว่า infinitary infinitary
 • การออกเสียงคำว่า f(x) f(x)
 • การออกเสียงคำว่า plurisubharmonic plurisubharmonic
 • การออกเสียงคำว่า metatheory metatheory
 • การออกเสียงคำว่า non-piecewise non-piecewise
 • การออกเสียงคำว่า piecewise piecewise
 • การออกเสียงคำว่า combinatoric combinatoric
 • การออกเสียงคำว่า multiplicativity multiplicativity
 • การออกเสียงคำว่า primitive primitive
 • การออกเสียงคำว่า variance variance
 • การออกเสียงคำว่า polynomial polynomial
 • การออกเสียงคำว่า orthonormal orthonormal
 • การออกเสียงคำว่า nested radicals nested radicals
 • การออกเสียงคำว่า transposition transposition
 • การออกเสียงคำว่า exponentiate exponentiate
 • การออกเสียงคำว่า denominate denominate
 • การออกเสียงคำว่า tangent tangent
 • การออกเสียงคำว่า apices apices
 • การออกเสียงคำว่า numeration numeration
 • การออกเสียงคำว่า quantile quantile
 • การออกเสียงคำว่า symmetrically symmetrically
 • การออกเสียงคำว่า morphism morphism