ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: food

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงfood

 • การออกเสียง : banana banana
 • การออกเสียง : fish fish
 • การออกเสียง : dessert dessert
 • การออกเสียง : tea tea
 • การออกเสียง : onion onion
 • การออกเสียง : scone scone
 • การออกเสียง : burger burger
 • การออกเสียง : ketchup ketchup
 • การออกเสียง : hot dog hot dog
 • การออกเสียง : bagel bagel
 • การออกเสียง : butter butter
 • การออกเสียง : syrup syrup
 • การออกเสียง : restaurant restaurant
 • การออกเสียง : sandwich sandwich
 • การออกเสียง : pasta pasta
 • การออกเสียง : fish and chips fish and chips
 • การออกเสียง : chicken chicken
 • การออกเสียง : menu menu
 • การออกเสียง : bread bread
 • การออกเสียง : mayonnaise mayonnaise
 • การออกเสียง : ham ham
 • การออกเสียง : barbecue barbecue
 • การออกเสียง : spread spread
 • การออกเสียง : hamburger hamburger
 • การออกเสียง : carrot carrot
 • การออกเสียง : quinoa quinoa
 • การออกเสียง : biscuit biscuit
 • การออกเสียง : cake cake
 • การออกเสียง : pecan pecan
 • การออกเสียง : flour flour
 • การออกเสียง : toast toast
 • การออกเสียง : croissant croissant
 • การออกเสียง : cheese cheese
 • การออกเสียง : pecan pie pecan pie
 • การออกเสียง : mango mango
 • การออกเสียง : grits grits
 • การออกเสียง : sorbet sorbet
 • การออกเสียง : fruit fruit
 • การออกเสียง : aubergine aubergine
 • การออกเสียง : butcher butcher
 • การออกเสียง : orange juice orange juice
 • การออกเสียง : sir sir
 • การออกเสียง : pizza pizza
 • การออกเสียง : taco taco
 • การออกเสียง : coleslaw coleslaw
 • การออกเสียง : plate plate
 • การออกเสียง : desserts desserts
 • การออกเสียง : sushi sushi
 • การออกเสียง : peanut butter peanut butter
 • การออกเสียง : beef beef
 • การออกเสียง : wrap wrap
 • การออกเสียง : waffle waffle
 • การออกเสียง : asparagus asparagus
 • การออกเสียง : paprika paprika
 • การออกเสียง : Chipotle Chipotle
 • การออกเสียง : mashed potatoes mashed potatoes
 • การออกเสียง : Worcester sauce Worcester sauce
 • การออกเสียง : cupcake cupcake
 • การออกเสียง : starter starter
 • การออกเสียง : McFlurry McFlurry
 • การออกเสียง : curry curry
 • การออกเสียง : prawn prawn
 • การออกเสียง : carbohydrate carbohydrate
 • การออกเสียง : steak steak
 • การออกเสียง : gyro gyro
 • การออกเสียง : sausage sausage
 • การออกเสียง : Pretzel Pretzel
 • การออกเสียง : Brussels sprouts Brussels sprouts
 • การออกเสียง : dough dough
 • การออกเสียง : cherry tomatoes cherry tomatoes
 • การออกเสียง : pickle pickle
 • การออกเสียง : sausages sausages
 • การออกเสียง : charcuterie charcuterie
 • การออกเสียง : Twix Twix
 • การออกเสียง : zucchini zucchini
 • การออกเสียง : sandwiches sandwiches
 • การออกเสียง : fortify fortify
 • การออกเสียง : sink sink
 • การออกเสียง : Wally Wally
 • การออกเสียง : bread and butter bread and butter
 • การออกเสียง : smoothie smoothie
 • การออกเสียง : barley barley
 • การออกเสียง : buffet (food) buffet (food)
 • การออกเสียง : whipped cream whipped cream
 • การออกเสียง : margarine margarine
 • การออกเสียง : snack snack
 • การออกเสียง : cornbread cornbread
 • การออกเสียง : gnocchi gnocchi
 • การออกเสียง : spaghetti spaghetti
 • การออกเสียง : carbs carbs
 • การออกเสียง : Nutella Nutella
 • การออกเสียง : chowder chowder
 • การออกเสียง : gumbo gumbo
 • การออกเสียง : muffin muffin
 • การออกเสียง : donut donut
 • การออกเสียง : vegetarian vegetarian
 • การออกเสียง : delicatessen delicatessen
 • การออกเสียง : swallowed swallowed
 • การออกเสียง : Caesar salad Caesar salad
 • การออกเสียง : nuts nuts