ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า oatmeal oatmeal
 • การออกเสียงคำว่า clotted cream clotted cream
 • การออกเสียงคำว่า Jammy Dodgers Jammy Dodgers
 • การออกเสียงคำว่า Colman's Mustard Colman's Mustard
 • การออกเสียงคำว่า sausage sausage
 • การออกเสียงคำว่า latkes latkes
 • การออกเสียงคำว่า latke latke
 • การออกเสียงคำว่า parfait parfait
 • การออกเสียงคำว่า cheese steak cheese steak
 • การออกเสียงคำว่า boxty boxty
 • การออกเสียงคำว่า pigs in a blanket pigs in a blanket
 • การออกเสียงคำว่า bouillabaisse bouillabaisse
 • การออกเสียงคำว่า buffet buffet
 • การออกเสียงคำว่า guelder berry guelder berry
 • การออกเสียงคำว่า quinoa quinoa
 • การออกเสียงคำว่า langoustine langoustine
 • การออกเสียงคำว่า sardine sardine
 • การออกเสียงคำว่า foodoir foodoir
 • การออกเสียงคำว่า charcuterie charcuterie
 • การออกเสียงคำว่า gallimaufry gallimaufry
 • การออกเสียงคำว่า stargazy pie stargazy pie
 • การออกเสียงคำว่า gremolata gremolata
 • การออกเสียงคำว่า linguini linguini
 • การออกเสียงคำว่า prawn prawn
 • การออกเสียงคำว่า tortoni tortoni
 • การออกเสียงคำว่า stuffed shells stuffed shells
 • การออกเสียงคำว่า hot dog hot dog
 • การออกเสียงคำว่า knish knish
 • การออกเสียงคำว่า Chipotle Chipotle
 • การออกเสียงคำว่า egg white egg white