ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า Salem Salem
 • การออกเสียงคำว่า wolffish wolffish
 • การออกเสียงคำว่า caviare caviare
 • การออกเสียงคำว่า tun tun
 • การออกเสียงคำว่า sillago sillago
 • การออกเสียงคำว่า caudal fin caudal fin
 • การออกเสียงคำว่า stalling stalling
 • การออกเสียงคำว่า moray eel moray eel
 • การออกเสียงคำว่า galantine galantine
 • การออกเสียงคำว่า fillet fillet
 • การออกเสียงคำว่า squirrelfish squirrelfish
 • การออกเสียงคำว่า barracuda barracuda
 • การออกเสียงคำว่า filleted filleted
 • การออกเสียงคำว่า Piranhas Piranhas
 • การออกเสียงคำว่า anchovies anchovies
 • การออกเสียงคำว่า mosquitofish mosquitofish
 • การออกเสียงคำว่า Osteichthyes Osteichthyes
 • การออกเสียงคำว่า J Sheekey J Sheekey
 • การออกเสียงคำว่า chimaeras chimaeras
 • การออกเสียงคำว่า agnatha agnatha
 • การออกเสียงคำว่า epigonus epigonus
 • การออกเสียงคำว่า kahawai kahawai
 • การออกเสียงคำว่า ciguatera ciguatera
 • การออกเสียงคำว่า kedgeree kedgeree
 • การออกเสียงคำว่า arowana arowana
 • การออกเสียงคำว่า spined pygmy shark spined pygmy shark
 • การออกเสียงคำว่า leedsichthys leedsichthys
 • การออกเสียงคำว่า tuna tuna
 • การออกเสียงคำว่า lavaret lavaret
 • การออกเสียงคำว่า Megalopidae Megalopidae