ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า Nigel Dennis Nigel Dennis
 • การออกเสียงคำว่า Sub Focus Sub Focus
 • การออกเสียงคำว่า Hobbes Hobbes
 • การออกเสียงคำว่า Thomas Hobbes Thomas Hobbes
 • การออกเสียงคำว่า Hobbesian Hobbesian
 • การออกเสียงคำว่า Stuart Wilde Stuart Wilde
 • การออกเสียงคำว่า David Shrigley David Shrigley
 • การออกเสียงคำว่า Anglo-Saxon Anglo-Saxon
 • การออกเสียงคำว่า Philip Hensher Philip Hensher
 • การออกเสียงคำว่า Peter Higgs Peter Higgs
 • การออกเสียงคำว่า Ronald Searle Ronald Searle
 • การออกเสียงคำว่า Colin Crouch Colin Crouch
 • การออกเสียงคำว่า P.F. Strawson P.F. Strawson
 • การออกเสียงคำว่า Michelle Dockery Michelle Dockery
 • การออกเสียงคำว่า jiggelty-jolt jiggelty-jolt
 • การออกเสียงคำว่า Ada Lovelace Ada Lovelace
 • การออกเสียงคำว่า Phyllis Pearsall Phyllis Pearsall
 • การออกเสียงคำว่า Gordon Riots Gordon Riots
 • การออกเสียงคำว่า Rupert Sheldrake Rupert Sheldrake
 • การออกเสียงคำว่า Jowett Jowett
 • การออกเสียงคำว่า Scott Adkins Scott Adkins
 • การออกเสียงคำว่า Eamonn Walker Eamonn Walker
 • การออกเสียงคำว่า Bruce Barton Bruce Barton
 • การออกเสียงคำว่า Robert Southwell Robert Southwell
 • การออกเสียงคำว่า meridian meridian
 • การออกเสียงคำว่า Nicholas Hawksmoor Nicholas Hawksmoor
 • การออกเสียงคำว่า Hawksmoor Hawksmoor
 • การออกเสียงคำว่า Ernest Dowson Ernest Dowson
 • การออกเสียงคำว่า Sydney Smith Sydney Smith
 • การออกเสียงคำว่า Samuel Butler Samuel Butler