ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า Charlie Gillett Charlie Gillett
 • การออกเสียงคำว่า Rouge Croix Pursuivant Rouge Croix Pursuivant
 • การออกเสียงคำว่า Border Reivers Border Reivers
 • การออกเสียงคำว่า William Golding William Golding
 • การออกเสียงคำว่า Rudyard Kipling Rudyard Kipling
 • การออกเสียงคำว่า Doris Lessing Doris Lessing
 • การออกเสียงคำว่า Bertrand Russell Bertrand Russell
 • การออกเสียงคำว่า Alexander McQueen Alexander McQueen
 • การออกเสียงคำว่า Richard Jupp Richard Jupp
 • การออกเสียงคำว่า John Vanbrugh John Vanbrugh
 • การออกเสียงคำว่า Brownian landscape Brownian landscape
 • การออกเสียงคำว่า mundane mundane
 • การออกเสียงคำว่า John Denham John Denham
 • การออกเสียงคำว่า Earl of Shaftesbury Earl of Shaftesbury
 • การออกเสียงคำว่า Robert Hooke Robert Hooke
 • การออกเสียงคำว่า John Aubrey John Aubrey
 • การออกเสียงคำว่า Charles Scarborough Charles Scarborough
 • การออกเสียงคำว่า leveller leveller
 • การออกเสียงคำว่า Joseph Bazalgette Joseph Bazalgette
 • การออกเสียงคำว่า Simon Beckett Simon Beckett
 • การออกเสียงคำว่า Adolphus FitzClarence Adolphus FitzClarence
 • การออกเสียงคำว่า Britannia Britannia
 • การออกเสียงคำว่า drake drake
 • การออกเสียงคำว่า Sir James Jeans Sir James Jeans
 • การออกเสียงคำว่า Ted Hughes Ted Hughes
 • การออกเสียงคำว่า Josiah Wedgwood Josiah Wedgwood
 • การออกเสียงคำว่า Sir John Gielgud Sir John Gielgud
 • การออกเสียงคำว่า Dame Edith Evans Dame Edith Evans
 • การออกเสียงคำว่า Walter Sickert Walter Sickert
 • การออกเสียงคำว่า Mary Adshead Mary Adshead