ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: colors

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcolors

 • การออกเสียง : vermillion vermillion
 • การออกเสียง : light cyan light cyan
 • การออกเสียง : peach puff peach puff
 • การออกเสียง : chromaticity chromaticity
 • การออกเสียง : olive drab olive drab
 • การออกเสียง : kaleidoscopic kaleidoscopic
 • การออกเสียง : dark slate blue dark slate blue
 • การออกเสียง : daub daub
 • การออกเสียง : saddle brown saddle brown
 • การออกเสียง : dark magenta dark magenta
 • การออกเสียง : chromatic chromatic
 • การออกเสียง : lavender blush lavender blush
 • การออกเสียง : dim grey dim grey
 • การออกเสียง : lemon chiffon lemon chiffon
 • การออกเสียง : brunescent brunescent
 • การออกเสียง : yellowish yellowish
 • การออกเสียง : stipple stipple
 • การออกเสียง : darken darken
 • การออกเสียง : floral white floral white
 • การออกเสียง : midnight blue midnight blue
 • การออกเสียง : tinct tinct
 • การออกเสียง : counter-vair counter-vair
 • การออกเสียง : sandy brown sandy brown
 • การออกเสียง : blue-green blue-green
 • การออกเสียง : rose taupe rose taupe
 • การออกเสียง : gamboge gamboge
 • การออกเสียง : coloration coloration
 • การออกเสียง : gloss gloss
 • การออกเสียง : old lace old lace
 • การออกเสียง : slate blue slate blue
 • การออกเสียง : bistre bistre
 • การออกเสียง : pied horse pied horse
 • การออกเสียง : gild gild
 • การออกเสียง : deep pink deep pink
 • การออกเสียง : burly wood burly wood
 • การออกเสียง : apatetic apatetic
 • การออกเสียง : international Klein blue international Klein blue
 • การออกเสียง : cornflower cornflower
 • การออกเสียง : particolored particolored
 • การออกเสียง : rose madder rose madder
 • การออกเสียง : deep fuchsia deep fuchsia
 • การออกเสียง : ultramarine ultramarine
 • การออกเสียง : cornsilk cornsilk
 • การออกเสียง : blanched almond blanched almond
 • การออกเสียง : pale pink pale pink
 • การออกเสียง : polychromasia polychromasia
 • การออกเสียง : orange peel orange peel
 • การออกเสียง : amaranth amaranth
 • การออกเสียง : heterochromous heterochromous
 • การออกเสียง : counter-potent counter-potent
 • การออกเสียง : cinnabar cinnabar
 • การออกเสียง : coloring coloring
 • การออกเสียง : virescent virescent
 • การออกเสียง : Munsell color system Munsell color system
 • การออกเสียง : redden redden
 • การออกเสียง : fluoro fluoro
 • การออกเสียง : midori midori
 • การออกเสียง : allochromatic allochromatic
 • การออกเสียง : fuchsia pink fuchsia pink
 • การออกเสียง : vair vair
 • การออกเสียง : dark violet dark violet
 • การออกเสียง : gules gules
 • การออกเสียง : pastel pink pastel pink
 • การออกเสียง : morado morado
 • การออกเสียง : tea rose tea rose
 • การออกเสียง : Persian rose Persian rose
 • การออกเสียง : octarine octarine
 • การออกเสียง : varicolored varicolored
 • การออกเสียง : umbra umbra
 • การออกเสียง : lavender pink lavender pink
 • การออกเสียง : opalescent opalescent
 • การออกเสียง : Falu red Falu red
 • การออกเสียง : rubicund rubicund
 • การออกเสียง : chromism chromism
 • การออกเสียง : light salmon light salmon
 • การออกเสียง : purplish purplish
 • การออกเสียง : misty rose misty rose
 • การออกเสียง : burnt umber burnt umber
 • การออกเสียง : aposematic aposematic
 • การออกเสียง : dark salmon dark salmon
 • การออกเสียง : Hooloovoo Hooloovoo
 • การออกเสียง : flava flava
 • การออกเสียง : dark grey dark grey
 • การออกเสียง : slate grey slate grey
 • การออกเสียง : mottled mottled
 • การออกเสียง : smalt smalt
 • การออกเสียง : rosy brown rosy brown
 • การออกเสียง : variegate variegate
 • การออกเสียง : chroma chroma
 • การออกเสียง : puce puce
 • การออกเสียง : colorant colorant
 • การออกเสียง : chromatism chromatism
 • การออกเสียง : olivaceous olivaceous
 • การออกเสียง : dark slate grey dark slate grey
 • การออกเสียง : heterochromatic heterochromatic