ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: colors

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcolors

 • การออกเสียงคำว่า orange orange
 • การออกเสียงคำว่า auburn auburn
 • การออกเสียงคำว่า purple purple
 • การออกเสียงคำว่า wash wash
 • การออกเสียงคำว่า plum plum
 • การออกเสียงคำว่า silver silver
 • การออกเสียงคำว่า blue blue
 • การออกเสียงคำว่า gold gold
 • การออกเสียงคำว่า lemon lemon
 • การออกเสียงคำว่า white white
 • การออกเสียงคำว่า black black
 • การออกเสียงคำว่า thistle thistle
 • การออกเสียงคำว่า pear pear
 • การออกเสียงคำว่า pink pink
 • การออกเสียงคำว่า jade jade
 • การออกเสียงคำว่า grey grey
 • การออกเสียงคำว่า wheat wheat
 • การออกเสียงคำว่า azure azure
 • การออกเสียงคำว่า lime lime
 • การออกเสียงคำว่า violet violet
 • การออกเสียงคำว่า raven raven
 • การออกเสียงคำว่า cinnamon cinnamon
 • การออกเสียงคำว่า Deep Purple Deep Purple
 • การออกเสียงคำว่า glaze glaze
 • การออกเสียงคำว่า pumpkin pumpkin
 • การออกเสียงคำว่า asparagus asparagus
 • การออกเสียงคำว่า charcoal charcoal
 • การออกเสียงคำว่า lavender lavender
 • การออกเสียงคำว่า cream cream
 • การออกเสียงคำว่า crimson crimson
 • การออกเสียงคำว่า cardinal cardinal
 • การออกเสียงคำว่า chameleon chameleon
 • การออกเสียงคำว่า brown brown
 • การออกเสียงคำว่า scarlet scarlet
 • การออกเสียงคำว่า sore sore
 • การออกเสียงคำว่า value value
 • การออกเสียงคำว่า marigold marigold
 • การออกเสียงคำว่า tone tone
 • การออกเสียงคำว่า lilac lilac
 • การออกเสียงคำว่า papaya papaya
 • การออกเสียงคำว่า mauve mauve
 • การออกเสียงคำว่า gaudy gaudy
 • การออกเสียงคำว่า sable sable
 • การออกเสียงคำว่า stain stain
 • การออกเสียงคำว่า illuminate illuminate
 • การออกเสียงคำว่า cast cast
 • การออกเสียงคำว่า chalk chalk
 • การออกเสียงคำว่า beige beige
 • การออกเสียงคำว่า ivory ivory
 • การออกเสียงคำว่า blood-red blood-red
 • การออกเสียงคำว่า periwinkle periwinkle
 • การออกเสียงคำว่า eggplant eggplant
 • การออกเสียงคำว่า peach peach
 • การออกเสียงคำว่า blush blush
 • การออกเสียงคำว่า ermine ermine
 • การออกเสียงคำว่า myrtle myrtle
 • การออกเสียงคำว่า taupe taupe
 • การออกเสียงคำว่า antique white antique white
 • การออกเสียงคำว่า okra okra
 • การออกเสียงคำว่า navy blue navy blue
 • การออกเสียงคำว่า complementary complementary
 • การออกเสียงคำว่า burgundy burgundy
 • การออกเสียงคำว่า harlequin harlequin
 • การออกเสียงคำว่า platinum platinum
 • การออกเสียงคำว่า rood rood
 • การออกเสียงคำว่า tincture tincture
 • การออกเสียงคำว่า cerise cerise
 • การออกเสียงคำว่า light blue light blue
 • การออกเสียงคำว่า flush flush
 • การออกเสียงคำว่า argent argent
 • การออกเสียงคำว่า shot shot
 • การออกเสียงคำว่า khaki khaki
 • การออกเสียงคำว่า prismatic prismatic
 • การออกเสียงคำว่า sienna sienna
 • การออกเสียงคำว่า maroon maroon
 • การออกเสียงคำว่า French rose French rose
 • การออกเสียงคำว่า malachite malachite
 • การออกเสียงคำว่า blending blending
 • การออกเสียงคำว่า undertone undertone
 • การออกเสียงคำว่า persimmon persimmon
 • การออกเสียงคำว่า iridescent iridescent
 • การออกเสียงคำว่า goldenrod goldenrod
 • การออกเสียงคำว่า aquamarine aquamarine
 • การออกเสียงคำว่า saffron saffron
 • การออกเสียงคำว่า tangerine tangerine
 • การออกเสียงคำว่า viridian viridian
 • การออกเสียงคำว่า cornflower blue cornflower blue
 • การออกเสียงคำว่า dark blue dark blue
 • การออกเสียงคำว่า bronze bronze
 • การออกเสียงคำว่า green-eyed green-eyed
 • การออกเสียงคำว่า camouflage green camouflage green
 • การออกเสียงคำว่า gray gray
 • การออกเสียงคำว่า emerald emerald
 • การออกเสียงคำว่า matchy-matchy matchy-matchy
 • การออกเสียงคำว่า purpura purpura
 • การออกเสียงคำว่า dye dye
 • การออกเสียงคำว่า moccasin moccasin
 • การออกเสียงคำว่า fire brick fire brick
 • การออกเสียงคำว่า buff buff
 • การออกเสียงคำว่า heliotrope heliotrope