ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า black black
 • การออกเสียงคำว่า chameleon chameleon
 • การออกเสียงคำว่า orange orange
 • การออกเสียงคำว่า pink pink
 • การออกเสียงคำว่า papaya papaya
 • การออกเสียงคำว่า periwinkle periwinkle
 • การออกเสียงคำว่า cerise cerise
 • การออกเสียงคำว่า blush blush
 • การออกเสียงคำว่า negro negro
 • การออกเสียงคำว่า azure azure
 • การออกเสียงคำว่า saffron saffron
 • การออกเสียงคำว่า Munsell color system Munsell color system
 • การออกเสียงคำว่า brunescent brunescent
 • การออกเสียงคำว่า tangerine tangerine
 • การออกเสียงคำว่า white white
 • การออกเสียงคำว่า varicolored varicolored
 • การออกเสียงคำว่า allochromatic allochromatic
 • การออกเสียงคำว่า variegate variegate
 • การออกเสียงคำว่า apatetic apatetic
 • การออกเสียงคำว่า heterochromous heterochromous
 • การออกเสียงคำว่า aposematic aposematic
 • การออกเสียงคำว่า incarnadine incarnadine
 • การออกเสียงคำว่า tone tone
 • การออกเสียงคำว่า tinct tinct
 • การออกเสียงคำว่า chromaticity chromaticity
 • การออกเสียงคำว่า chromatism chromatism
 • การออกเสียงคำว่า coloration coloration
 • การออกเสียงคำว่า colorant colorant
 • การออกเสียงคำว่า heterochromatic heterochromatic
 • การออกเสียงคำว่า polychromatic polychromatic