ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: colors

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงcolors

 • การออกเสียง : orange orange
 • การออกเสียง : auburn auburn
 • การออกเสียง : purple purple
 • การออกเสียง : wash wash
 • การออกเสียง : plum plum
 • การออกเสียง : blue blue
 • การออกเสียง : silver silver
 • การออกเสียง : lemon lemon
 • การออกเสียง : gold gold
 • การออกเสียง : white white
 • การออกเสียง : black black
 • การออกเสียง : pear pear
 • การออกเสียง : thistle thistle
 • การออกเสียง : pink pink
 • การออกเสียง : azure azure
 • การออกเสียง : jade jade
 • การออกเสียง : wheat wheat
 • การออกเสียง : grey grey
 • การออกเสียง : violet violet
 • การออกเสียง : lime lime
 • การออกเสียง : cinnamon cinnamon
 • การออกเสียง : Deep Purple Deep Purple
 • การออกเสียง : pumpkin pumpkin
 • การออกเสียง : raven raven
 • การออกเสียง : brown brown
 • การออกเสียง : value value
 • การออกเสียง : glaze glaze
 • การออกเสียง : lavender lavender
 • การออกเสียง : charcoal charcoal
 • การออกเสียง : asparagus asparagus
 • การออกเสียง : cream cream
 • การออกเสียง : chameleon chameleon
 • การออกเสียง : crimson crimson
 • การออกเสียง : cardinal cardinal
 • การออกเสียง : lilac lilac
 • การออกเสียง : sore sore
 • การออกเสียง : scarlet scarlet
 • การออกเสียง : chalk chalk
 • การออกเสียง : peach peach
 • การออกเสียง : beige beige
 • การออกเสียง : tone tone
 • การออกเสียง : mauve mauve
 • การออกเสียง : marigold marigold
 • การออกเสียง : papaya papaya
 • การออกเสียง : eggplant eggplant
 • การออกเสียง : cast cast
 • การออกเสียง : shot shot
 • การออกเสียง : gaudy gaudy
 • การออกเสียง : taupe taupe
 • การออกเสียง : fuchsia fuchsia
 • การออกเสียง : stain stain
 • การออกเสียง : ivory ivory
 • การออกเสียง : illuminate illuminate
 • การออกเสียง : sable sable
 • การออกเสียง : blush blush
 • การออกเสียง : blood-red blood-red
 • การออกเสียง : myrtle myrtle
 • การออกเสียง : periwinkle periwinkle
 • การออกเสียง : ermine ermine
 • การออกเสียง : burgundy burgundy
 • การออกเสียง : platinum platinum
 • การออกเสียง : okra okra
 • การออกเสียง : antique white antique white
 • การออกเสียง : navy blue navy blue
 • การออกเสียง : complementary complementary
 • การออกเสียง : light blue light blue
 • การออกเสียง : gray gray
 • การออกเสียง : khaki khaki
 • การออกเสียง : harlequin harlequin
 • การออกเสียง : whisky whisky
 • การออกเสียง : tangerine tangerine
 • การออกเสียง : flush flush
 • การออกเสียง : turquoise turquoise
 • การออกเสียง : tincture tincture
 • การออกเสียง : rood rood
 • การออกเสียง : cerise cerise
 • การออกเสียง : persimmon persimmon
 • การออกเสียง : maroon maroon
 • การออกเสียง : emerald emerald
 • การออกเสียง : argent argent
 • การออกเสียง : sienna sienna
 • การออกเสียง : saffron saffron
 • การออกเสียง : malachite malachite
 • การออกเสียง : dye dye
 • การออกเสียง : prismatic prismatic
 • การออกเสียง : iridescent iridescent
 • การออกเสียง : French rose French rose
 • การออกเสียง : blending blending
 • การออกเสียง : bronze bronze
 • การออกเสียง : undertone undertone
 • การออกเสียง : aquamarine aquamarine
 • การออกเสียง : dark blue dark blue
 • การออกเสียง : goldenrod goldenrod
 • การออกเสียง : cerulean cerulean
 • การออกเสียง : viridian viridian
 • การออกเสียง : tawny tawny
 • การออกเสียง : buff buff
 • การออกเสียง : camouflage green camouflage green
 • การออกเสียง : purpura purpura
 • การออกเสียง : cornflower blue cornflower blue