ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: British

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBritish

 • การออกเสียง : Harold Craxton Harold Craxton
 • การออกเสียง : Sally Beamish Sally Beamish
 • การออกเสียง : Klaxons Klaxons
 • การออกเสียง : Mercury Prize Mercury Prize
 • การออกเสียง : Dizzee Rascal Dizzee Rascal
 • การออกเสียง : Kit Downes Trio Kit Downes Trio
 • การออกเสียง : Wild Beasts Wild Beasts
 • การออกเสียง : Mumford & Sons Mumford & Sons
 • การออกเสียง : Corinne Bailey Rae Corinne Bailey Rae
 • การออกเสียง : Alan Hodgkin Alan Hodgkin
 • การออกเสียง : Alan Lloyd Hodgkin Alan Lloyd Hodgkin
 • การออกเสียง : Velocette Velocette
 • การออกเสียง : Arctic Monkeys Arctic Monkeys
 • การออกเสียง : Albert Venn Dicey Albert Venn Dicey
 • การออกเสียง : John Colborne John Colborne
 • การออกเสียง : Bentinck Bentinck
 • การออกเสียง : Waugh Waugh
 • การออกเสียง : Southey Southey
 • การออกเสียง : roast beef roast beef
 • การออกเสียง : Glen Albyn Glen Albyn
 • การออกเสียง : Reeves and Mortimer Reeves and Mortimer
 • การออกเสียง : Dudley Moore Dudley Moore
 • การออกเสียง : Peter Cook Peter Cook
 • การออกเสียง : Jack Good Jack Good
 • การออกเสียง : Jenny Agutter Jenny Agutter
 • การออกเสียง : 50p 50p
 • การออกเสียง : 30p 30p
 • การออกเสียง : Wardour Wardour
 • การออกเสียง : patrial patrial
 • การออกเสียง : Richard Dimbleby Richard Dimbleby
 • การออกเสียง : compartmentalise compartmentalise
 • การออกเสียง : Wimpy Bars Wimpy Bars
 • การออกเสียง : Lyons Maid Lyons Maid
 • การออกเสียง : Mr Kipling's Cakes Mr Kipling's Cakes
 • การออกเสียง : Ready Brek Ready Brek
 • การออกเสียง : J Lyons & Co J Lyons & Co
 • การออกเสียง : Reuters Reuters
 • การออกเสียง : Tony Hayward Tony Hayward
 • การออกเสียง : David Baddiel David Baddiel
 • การออกเสียง : Ruth Rendell Ruth Rendell
 • การออกเสียง : Havelock Ellis Havelock Ellis
 • การออกเสียง : Thora Hird Thora Hird
 • การออกเสียง : Damien Hirst Damien Hirst
 • การออกเสียง : YBA YBA
 • การออกเสียง : Tracey Emin Tracey Emin
 • การออกเสียง : Anglo-Indian Anglo-Indian
 • การออกเสียง : John Cadbury John Cadbury
 • การออกเสียง : Parkinson's Parkinson's
 • การออกเสียง : Hovis Hovis
 • การออกเสียง : Ploughman's Lunch Ploughman's Lunch
 • การออกเสียง : Toad-in-the-Hole Toad-in-the-Hole
 • การออกเสียง : Shepherd's Pie Shepherd's Pie
 • การออกเสียง : billycock hat billycock hat
 • การออกเสียง : Sylosis Sylosis
 • การออกเสียง : Peter Roget Peter Roget
 • การออกเสียง : Ronnie Ronalde Ronnie Ronalde
 • การออกเสียง : Clifford of Chudleigh Clifford of Chudleigh
 • การออกเสียง : Dorothy Perkins Dorothy Perkins
 • การออกเสียง : Meredith Belbin Meredith Belbin
 • การออกเสียง : Procol Harum Procol Harum
 • การออกเสียง : David Ricardo David Ricardo
 • การออกเสียง : Sir Anthony Eden Sir Anthony Eden
 • การออกเสียง : Francis Crick Francis Crick
 • การออกเสียง : blether blether
 • การออกเสียง : Anstruther Anstruther
 • การออกเสียง : Marquess of Salisbury Marquess of Salisbury
 • การออกเสียง : Richard Long Richard Long
 • การออกเสียง : Fowler's Fowler's
 • การออกเสียง : Fowler's Modern English Usage Fowler's Modern English Usage
 • การออกเสียง : Modern English Usage Modern English Usage
 • การออกเสียง : Benjamin Henry Latrobe Benjamin Henry Latrobe
 • การออกเสียง : Gertrude Jekyll Gertrude Jekyll
 • การออกเสียง : Inigo Jones Inigo Jones
 • การออกเสียง : Cleo Laine Cleo Laine
 • การออกเสียง : Reflecting Roadstuds Reflecting Roadstuds
 • การออกเสียง : Bob Hoskins Bob Hoskins
 • การออกเสียง : skins skins
 • การออกเสียง : Walter Greaves Walter Greaves
 • การออกเสียง : Sir Rufane Donkin Sir Rufane Donkin
 • การออกเสียง : Sid James Sid James
 • การออกเสียง : Winston Leonard Spencer-Churchill Winston Leonard Spencer-Churchill
 • การออกเสียง : Jocelyn Bell Burnell Jocelyn Bell Burnell
 • การออกเสียง : Simon Singh Simon Singh
 • การออกเสียง : Lisa Jardine Lisa Jardine
 • การออกเสียง : Eric Malpass Eric Malpass
 • การออกเสียง : wuthering wuthering
 • การออกเสียง : drachm drachm
 • การออกเสียง : Dick Hebdige Dick Hebdige
 • การออกเสียง : McInerney McInerney
 • การออกเสียง : Edward Evan Evans-Pritchard Edward Evan Evans-Pritchard
 • การออกเสียง : Keynes Keynes
 • การออกเสียง : Ken Follett Ken Follett
 • การออกเสียง : tiddly tiddly
 • การออกเสียง : Bobby Bobby
 • การออกเสียง : Carteret Carteret