ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: British

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBritish

 • การออกเสียง : Foghat Foghat
 • การออกเสียง : gazundering gazundering
 • การออกเสียง : gazunder gazunder
 • การออกเสียง : J J Jegede J J Jegede
 • การออกเสียง : Excalibur Excalibur
 • การออกเสียง : Merlin Merlin
 • การออกเสียง : Michael Dummet Michael Dummet
 • การออกเสียง : Stuart Harling Stuart Harling
 • การออกเสียง : A.E. Waite A.E. Waite
 • การออกเสียง : Peter Medawar Peter Medawar
 • การออกเสียง : Elizabeth Windsor Elizabeth Windsor
 • การออกเสียง : keep-fit keep-fit
 • การออกเสียง : jungle jungle
 • การออกเสียง : Hercule Poirot Hercule Poirot
 • การออกเสียง : Martin Tupper Martin Tupper
 • การออกเสียง : Diane Setterfield Diane Setterfield
 • การออกเสียง : That Was the Week That Was That Was the Week That Was
 • การออกเสียง : The Thick of It The Thick of It
 • การออกเสียง : Sir Ernest Gowers Sir Ernest Gowers
 • การออกเสียง : Reginald Crundall Punnett Reginald Crundall Punnett
 • การออกเสียง : Susan Wooldridge Susan Wooldridge
 • การออกเสียง : Anna Brownell Jameson Anna Brownell Jameson
 • การออกเสียง : John Tenniel John Tenniel
 • การออกเสียง : London Sinfonietta London Sinfonietta
 • การออกเสียง : Phwoah! Phwoah!
 • การออกเสียง : Turner Prize Turner Prize
 • การออกเสียง : Stewart Menzies Stewart Menzies
 • การออกเสียง : John Wooldridge John Wooldridge
 • การออกเสียง : Robert Grabarz Robert Grabarz
 • การออกเสียง : Boadicea Boadicea
 • การออกเสียง : Baldrick Baldrick
 • การออกเสียง : hundredweight hundredweight
 • การออกเสียง : Ramsey Campbell Ramsey Campbell
 • การออกเสียง : Jonathan Trigell Jonathan Trigell
 • การออกเสียง : noddle noddle
 • การออกเสียง : cock-up (noun) cock-up (noun)
 • การออกเสียง : clever Dick clever Dick
 • การออกเสียง : know-all know-all
 • การออกเสียง : clever clogs clever clogs
 • การออกเสียง : Vizetelly Vizetelly
 • การออกเสียง : Flock of Seagulls Flock of Seagulls
 • การออกเสียง : skivvy skivvy
 • การออกเสียง : Lord Cavendish Lord Cavendish
 • การออกเสียง : Samuel Coleridge-Taylor Samuel Coleridge-Taylor
 • การออกเสียง : Royal Society Royal Society
 • การออกเสียง : Jonathan Aris Jonathan Aris
 • การออกเสียง : Mel Smith Mel Smith
 • การออกเสียง : piss-take piss-take
 • การออกเสียง : Adrian Carton de Wiart Adrian Carton de Wiart
 • การออกเสียง : Special Raiding Squadron Special Raiding Squadron
 • การออกเสียง : County of London Yeomanry County of London Yeomanry
 • การออกเสียง : emmerdale emmerdale
 • การออกเสียง : Dr. Martens Dr. Martens
 • การออกเสียง : Matthew Arnold Matthew Arnold
 • การออกเสียง : Bill Pertwee Bill Pertwee
 • การออกเสียง : Naughty Boy Naughty Boy
 • การออกเสียง : Arne Arne
 • การออกเสียง : Mark Spofforth Mark Spofforth
 • การออกเสียง : fish and chips fish and chips
 • การออกเสียง : Alfred Russel Wallace Alfred Russel Wallace
 • การออกเสียง : Nancy Rothwell Nancy Rothwell
 • การออกเสียง : William Herschel William Herschel
 • การออกเสียง : Loveable Rogues Loveable Rogues
 • การออกเสียง : Alex Hepburn Alex Hepburn
 • การออกเสียง : Joseph Lister Joseph Lister
 • การออกเสียง : Max Mallowan Max Mallowan
 • การออกเสียง : ha'porth ha'porth
 • การออกเสียง : precariat precariat
 • การออกเสียง : fiver fiver
 • การออกเสียง : Elena Jane Goulding Elena Jane Goulding
 • การออกเสียง : equerry equerry
 • การออกเสียง : M.R. James M.R. James
 • การออกเสียง : liff liff
 • การออกเสียง : abdabs abdabs
 • การออกเสียง : pushbike pushbike
 • การออกเสียง : Monosoupape Monosoupape
 • การออกเสียง : jumble sale jumble sale
 • การออกเสียง : Andrew Crommelin Andrew Crommelin
 • การออกเสียง : Gloster Aircraft Company Gloster Aircraft Company
 • การออกเสียง : Sir Richard Francis Burton Sir Richard Francis Burton
 • การออกเสียง : George Borrow George Borrow
 • การออกเสียง : Wyndham Lewis Wyndham Lewis
 • การออกเสียง : John Cowper Powys John Cowper Powys
 • การออกเสียง : peerage peerage
 • การออกเสียง : peers peers
 • การออกเสียง : Royal Shakespeare Company Royal Shakespeare Company
 • การออกเสียง : James Watkins James Watkins
 • การออกเสียง : Neil Innes Neil Innes
 • การออกเสียง : Handel Handel
 • การออกเสียง : Florence Welch Florence Welch
 • การออกเสียง : Wolseley plc Wolseley plc
 • การออกเสียง : skint skint
 • การออกเสียง : Loo Loo
 • การออกเสียง : Aegis Group Aegis Group
 • การออกเสียง : Jaeger Jaeger
 • การออกเสียง : Llewellyn Hilleth Thomas Llewellyn Hilleth Thomas
 • การออกเสียง : hundred hundred
 • การออกเสียง : Bella Freud Bella Freud
 • การออกเสียง : Royal Ascot Royal Ascot
 • การออกเสียง : James Gillray James Gillray