ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: British

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBritish

 • การออกเสียง : Nicholas Trant Nicholas Trant
 • การออกเสียง : Hugh Trevor-Roper Hugh Trevor-Roper
 • การออกเสียง : Lancelot Hogben Lancelot Hogben
 • การออกเสียง : William Poel William Poel
 • การออกเสียง : Jonathan Ive Jonathan Ive
 • การออกเสียง : luvvy luvvy
 • การออกเสียง : Peter Sheppard Skærved Peter Sheppard Skærved
 • การออกเสียง : Gally Threepwood Gally Threepwood
 • การออกเสียง : Wagamama Wagamama
 • การออกเสียง : able seaman able seaman
 • การออกเสียง : Simon Standage Simon Standage
 • การออกเสียง : Cressida Bonas Cressida Bonas
 • การออกเสียง : Robin George Collingwood Robin George Collingwood
 • การออกเสียง : Edward Bullough Edward Bullough
 • การออกเสียง : Clive Bell Clive Bell
 • การออกเสียง : Victor Clube Victor Clube
 • การออกเสียง : William Beckford William Beckford
 • การออกเสียง : Boer Wars Boer Wars
 • การออกเสียง : Eric Clapton Eric Clapton
 • การออกเสียง : Julia Margaret Cameron Julia Margaret Cameron
 • การออกเสียง : Lucian Freud Lucian Freud
 • การออกเสียง : William Johnson William Johnson
 • การออกเสียง : Alec Guinness Alec Guinness
 • การออกเสียง : Glenda Jackson Glenda Jackson
 • การออกเสียง : Simon Winchester Simon Winchester
 • การออกเสียง : Quentin Crisp Quentin Crisp
 • การออกเสียง : Terence Stamp Terence Stamp
 • การออกเสียง : Gormenghast Gormenghast
 • การออกเสียง : George Cruikshank George Cruikshank
 • การออกเสียง : Tom McCarthy Tom McCarthy
 • การออกเสียง : Christopher Isherwood Christopher Isherwood
 • การออกเสียง : Edward Frederick Lindley Wood Edward Frederick Lindley Wood
 • การออกเสียง : Prospero Prospero
 • การออกเสียง : Robert Napper Robert Napper
 • การออกเสียง : British Leyland British Leyland
 • การออกเสียง : thingamabob thingamabob
 • การออกเสียง : thingamajig thingamajig
 • การออกเสียง : Miriam Margolyes Miriam Margolyes
 • การออกเสียง : Wicker Man Wicker Man
 • การออกเสียง : Ruth Prawer Jhabvala Ruth Prawer Jhabvala
 • การออกเสียง : Unity Mitford Unity Mitford
 • การออกเสียง : Duke of Wellington Duke of Wellington
 • การออกเสียง : Gladstone Gladstone
 • การออกเสียง : Arthur Wellesley Arthur Wellesley
 • การออกเสียง : Fencibles Fencibles
 • การออกเสียง : Kim Philby Kim Philby
 • การออกเสียง : WIlfred Thesiger WIlfred Thesiger
 • การออกเสียง : doobry doobry
 • การออกเสียง : Meccano Meccano
 • การออกเสียง : Optimum Nutrition Optimum Nutrition
 • การออกเสียง : Tanqueray Tanqueray
 • การออกเสียง : Phil Piratin Phil Piratin
 • การออกเสียง : voir dire voir dire
 • การออกเสียง : blancmange blancmange
 • การออกเสียง : Pret-a-manger Pret-a-manger
 • การออกเสียง : Steven Patrick Morrissey Steven Patrick Morrissey
 • การออกเสียง : Victor Gollancz Victor Gollancz
 • การออกเสียง : George Allen and Unwin George Allen and Unwin
 • การออกเสียง : Bartle Frere Bartle Frere
 • การออกเสียง : John Lanchester John Lanchester
 • การออกเสียง : Hi-de-hi! Hi-de-hi!
 • การออกเสียง : Routemaster Routemaster
 • การออกเสียง : reroute reroute
 • การออกเสียง : routes routes
 • การออกเสียง : Christopher Bollas Christopher Bollas
 • การออกเสียง : Besal Besal
 • การออกเสียง : Hookean Hookean
 • การออกเสียง : Stephen Dwoskin Stephen Dwoskin
 • การออกเสียง : Lord Haw-Haw Lord Haw-Haw
 • การออกเสียง : TTFN TTFN
 • การออกเสียง : Euan Uglow Euan Uglow
 • การออกเสียง : Pomp and Circumstance Pomp and Circumstance
 • การออกเสียง : MG MG
 • การออกเสียง : Morgan Morgan
 • การออกเสียง : Zaha Hadid Zaha Hadid
 • การออกเสียง : full stop full stop
 • การออกเสียง : Georgian Georgian
 • การออกเสียง : Victorian Victorian
 • การออกเสียง : King Mob King Mob
 • การออกเสียง : Grange Hill Grange Hill
 • การออกเสียง : Richard Ayoade Richard Ayoade
 • การออกเสียง : Enoch Powell Enoch Powell
 • การออกเสียง : backhander backhander
 • การออกเสียง : Lily Collins Lily Collins
 • การออกเสียง : Cyril Northcote Parkinson Cyril Northcote Parkinson
 • การออกเสียง : marmalize marmalize
 • การออกเสียง : Gyles Brandreth Gyles Brandreth
 • การออกเสียง : Roy Urquhart Roy Urquhart
 • การออกเสียง : scanger scanger
 • การออกเสียง : Lord George Gordon Lord George Gordon
 • การออกเสียง : Watcha! Watcha!
 • การออกเสียง : gazumper gazumper
 • การออกเสียง : gazump gazump
 • การออกเสียง : HP Sauce HP Sauce
 • การออกเสียง : Elizabeth Bowes Lyon Elizabeth Bowes Lyon
 • การออกเสียง : Saxe-Coburg-Gotha Saxe-Coburg-Gotha
 • การออกเสียง : Douglas Adams Douglas Adams
 • การออกเสียง : Foghat Foghat
 • การออกเสียง : gazundering gazundering
 • การออกเสียง : gazunder gazunder