ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

หมวดหมู่: British

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงBritish

 • การออกเสียงคำว่า London London
 • การออกเสียงคำว่า fish and chips fish and chips
 • การออกเสียงคำว่า hundred hundred
 • การออกเสียงคำว่า Rochester Rochester
 • การออกเสียงคำว่า secondary school secondary school
 • การออกเสียงคำว่า commerce commerce
 • การออกเสียงคำว่า Downton Abbey Downton Abbey
 • การออกเสียงคำว่า Reading (town) Reading (town)
 • การออกเสียงคำว่า Victorian Victorian
 • การออกเสียงคำว่า cock-up (noun) cock-up (noun)
 • การออกเสียงคำว่า Duke of Wellington Duke of Wellington
 • การออกเสียงคำว่า McInerney McInerney
 • การออกเสียงคำว่า Peer Peer
 • การออกเสียงคำว่า Pomp and Circumstance Pomp and Circumstance
 • การออกเสียงคำว่า Margaret Thatcher Margaret Thatcher
 • การออกเสียงคำว่า jungle jungle
 • การออกเสียงคำว่า Arthur Wellesley Arthur Wellesley
 • การออกเสียงคำว่า baked beans baked beans
 • การออกเสียงคำว่า Parkinson's Parkinson's
 • การออกเสียงคำว่า twopence twopence
 • การออกเสียงคำว่า Jonny Greenwood Jonny Greenwood
 • การออกเสียงคำว่า precariat precariat
 • การออกเสียงคำว่า Roald Dahl Roald Dahl
 • การออกเสียงคำว่า Anthony Berkeley Anthony Berkeley
 • การออกเสียงคำว่า Anglo-Saxon Anglo-Saxon
 • การออกเสียงคำว่า One Direction One Direction
 • การออกเสียงคำว่า Klaxons Klaxons
 • การออกเสียงคำว่า Gladstone Gladstone
 • การออกเสียงคำว่า Reuters Reuters
 • การออกเสียงคำว่า gloves gloves
 • การออกเสียงคำว่า wuthering wuthering
 • การออกเสียงคำว่า Coldplay Coldplay
 • การออกเสียงคำว่า Peter Cook Peter Cook
 • การออกเสียงคำว่า peers peers
 • การออกเสียงคำว่า Toad-in-the-Hole Toad-in-the-Hole
 • การออกเสียงคำว่า chap chap
 • การออกเสียงคำว่า Arctic Monkeys Arctic Monkeys
 • การออกเสียงคำว่า striped striped
 • การออกเสียงคำว่า Cymbeline Cymbeline
 • การออกเสียงคำว่า fiver fiver
 • การออกเสียงคำว่า Hercule Poirot Hercule Poirot
 • การออกเสียงคำว่า skint skint
 • การออกเสียงคำว่า short-lived short-lived
 • การออกเสียงคำว่า Naughty Boy Naughty Boy
 • การออกเสียงคำว่า Eric Clapton Eric Clapton
 • การออกเสียงคำว่า Muriel Spark Muriel Spark
 • การออกเสียงคำว่า ups-a-daisy ups-a-daisy
 • การออกเสียงคำว่า James Wilson James Wilson
 • การออกเสียงคำว่า Fencibles Fencibles
 • การออกเสียงคำว่า Britishism Britishism
 • การออกเสียงคำว่า Obadiah Shuttleworth Obadiah Shuttleworth
 • การออกเสียงคำว่า Routemaster Routemaster
 • การออกเสียงคำว่า Shepherd's Pie Shepherd's Pie
 • การออกเสียงคำว่า Sid James Sid James
 • การออกเสียงคำว่า Tanqueray Tanqueray
 • การออกเสียงคำว่า Thomas Stearns Eliot Thomas Stearns Eliot
 • การออกเสียงคำว่า Patrick Moore Patrick Moore
 • การออกเสียงคำว่า blether blether
 • การออกเสียงคำว่า mercer mercer
 • การออกเสียงคำว่า Excalibur Excalibur
 • การออกเสียงคำว่า Flock of Seagulls Flock of Seagulls
 • การออกเสียงคำว่า Morgan Morgan
 • การออกเสียงคำว่า William Bligh William Bligh
 • การออกเสียงคำว่า Jack Good Jack Good
 • การออกเสียงคำว่า Towie Towie
 • การออกเสียงคำว่า Dr. Martens Dr. Martens
 • การออกเสียงคำว่า Eric Coates Eric Coates
 • การออกเสียงคำว่า secondment secondment
 • การออกเสียงคำว่า Robert Saxton Robert Saxton
 • การออกเสียงคำว่า Winston Churchill Winston Churchill
 • การออกเสียงคำว่า William Byrd William Byrd
 • การออกเสียงคำว่า hundredweight hundredweight
 • การออกเสียงคำว่า Eric Fenby Eric Fenby
 • การออกเสียงคำว่า keep-fit keep-fit
 • การออกเสียงคำว่า Niall Ferguson Niall Ferguson
 • การออกเสียงคำว่า Tom Hiddleston Tom Hiddleston
 • การออกเสียงคำว่า St James's Palace St James's Palace
 • การออกเสียงคำว่า Andy Murray Andy Murray
 • การออกเสียงคำว่า Richard Hammond Richard Hammond
 • การออกเสียงคำว่า Kenneth Leighton Kenneth Leighton
 • การออกเสียงคำว่า Anstruther Anstruther
 • การออกเสียงคำว่า Baldrick Baldrick
 • การออกเสียงคำว่า loverly loverly
 • การออกเสียงคำว่า Ploughman's Lunch Ploughman's Lunch
 • การออกเสียงคำว่า Phyllis Tate Phyllis Tate
 • การออกเสียงคำว่า mushy peas mushy peas
 • การออกเสียงคำว่า Loo Loo
 • การออกเสียงคำว่า Sir Harrison Birtwistle Sir Harrison Birtwistle
 • การออกเสียงคำว่า Peter Medawar Peter Medawar
 • การออกเสียงคำว่า Arthur Evans Arthur Evans
 • การออกเสียงคำว่า articulated lorry articulated lorry
 • การออกเสียงคำว่า take the piss take the piss
 • การออกเสียงคำว่า Dorothy Perkins Dorothy Perkins
 • การออกเสียงคำว่า Temple West Temple West
 • การออกเสียงคำว่า Anthony Burgess Anthony Burgess
 • การออกเสียงคำว่า Julian Opie Julian Opie
 • การออกเสียงคำว่า 50p 50p
 • การออกเสียงคำว่า Gerald Finzi Gerald Finzi
 • การออกเสียงคำว่า Leicester City Leicester City
 • การออกเสียงคำว่า Trevithick Trevithick