ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : handsomely handsomely
 • การออกเสียง : selflessly selflessly
 • การออกเสียง : sardonically sardonically
 • การออกเสียง : perversely perversely
 • การออกเสียง : interminably interminably
 • การออกเสียง : disinterestedly disinterestedly
 • การออกเสียง : doubtfully doubtfully
 • การออกเสียง : incongruously incongruously
 • การออกเสียง : hesitantly hesitantly
 • การออกเสียง : cyclically cyclically
 • การออกเสียง : confidently confidently
 • การออกเสียง : suspiciously suspiciously
 • การออกเสียง : ardently ardently
 • การออกเสียง : indifferently indifferently
 • การออกเสียง : passionately passionately
 • การออกเสียง : mildly mildly
 • การออกเสียง : eventfully eventfully
 • การออกเสียง : foolishly foolishly
 • การออกเสียง : sexually sexually
 • การออกเสียง : therapeutically therapeutically
 • การออกเสียง : unnaturally unnaturally
 • การออกเสียง : strait strait
 • การออกเสียง : encouragingly encouragingly
 • การออกเสียง : exotically exotically
 • การออกเสียง : economically economically
 • การออกเสียง : centrifugally centrifugally
 • การออกเสียง : gracefully gracefully
 • การออกเสียง : cordially cordially
 • การออกเสียง : fanatically fanatically
 • การออกเสียง : cooperatively cooperatively
 • การออกเสียง : radiantly radiantly
 • การออกเสียง : askew askew
 • การออกเสียง : indiscriminately indiscriminately
 • การออกเสียง : side by side side by side
 • การออกเสียง : noticeably noticeably
 • การออกเสียง : pleasantly pleasantly
 • การออกเสียง : harmlessly harmlessly
 • การออกเสียง : treacherously treacherously
 • การออกเสียง : wisely wisely
 • การออกเสียง : royally royally
 • การออกเสียง : lengthways lengthways
 • การออกเสียง : uncommunicatively uncommunicatively
 • การออกเสียง : discourteously discourteously
 • การออกเสียง : neighbourly neighbourly
 • การออกเสียง : shipshape shipshape
 • การออกเสียง : en masse en masse
 • การออกเสียง : swimmingly swimmingly
 • การออกเสียง : cheerfully cheerfully
 • การออกเสียง : trippingly trippingly
 • การออกเสียง : nasally nasally
 • การออกเสียง : unquestionably unquestionably
 • การออกเสียง : historically historically
 • การออกเสียง : contradictorily contradictorily
 • การออกเสียง : strikingly strikingly
 • การออกเสียง : stubbornly stubbornly
 • การออกเสียง : all-in-all all-in-all
 • การออกเสียง : Marnie Marnie
 • การออกเสียง : unattractively unattractively
 • การออกเสียง : enormously enormously
 • การออกเสียง : psychically psychically
 • การออกเสียง : anon anon
 • การออกเสียง : optimistically optimistically
 • การออกเสียง : electronically electronically
 • การออกเสียง : geographically geographically
 • การออกเสียง : videlicet videlicet
 • การออกเสียง : vividly vividly
 • การออกเสียง : ceaselessly ceaselessly
 • การออกเสียง : synchronously synchronously
 • การออกเสียง : sarcastically sarcastically
 • การออกเสียง : dangerously dangerously
 • การออกเสียง : unapologetically unapologetically
 • การออกเสียง : suitably suitably
 • การออกเสียง : hypercritically hypercritically
 • การออกเสียง : busily busily
 • การออกเสียง : preternaturally preternaturally
 • การออกเสียง : halfheartedly halfheartedly
 • การออกเสียง : victoriously victoriously
 • การออกเสียง : gratefully gratefully
 • การออกเสียง : diagnostically diagnostically
 • การออกเสียง : lewdly lewdly
 • การออกเสียง : strangling strangling
 • การออกเสียง : favourably favourably
 • การออกเสียง : prominently prominently
 • การออกเสียง : meaningfully meaningfully
 • การออกเสียง : embarrassingly embarrassingly
 • การออกเสียง : magnificently magnificently
 • การออกเสียง : elders elders
 • การออกเสียง : Straightway Straightway
 • การออกเสียง : unappreciatively unappreciatively
 • การออกเสียง : pervasively pervasively
 • การออกเสียง : untidily untidily
 • การออกเสียง : curtly curtly
 • การออกเสียง : palpably palpably
 • การออกเสียง : adroitly adroitly
 • การออกเสียง : loftily loftily
 • การออกเสียง : sumptuously sumptuously
 • การออกเสียง : callously callously
 • การออกเสียง : half-heartedly half-heartedly
 • การออกเสียง : surgically surgically
 • การออกเสียง : delicately delicately