ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : indispensably indispensably
 • การออกเสียง : impartially impartially
 • การออกเสียง : equatorially equatorially
 • การออกเสียง : bidirectionally bidirectionally
 • การออกเสียง : swelteringly swelteringly
 • การออกเสียง : airlessly airlessly
 • การออกเสียง : feudally feudally
 • การออกเสียง : hornily hornily
 • การออกเสียง : perfidiously perfidiously
 • การออกเสียง : sentimentally sentimentally
 • การออกเสียง : victoriously victoriously
 • การออกเสียง : trustingly trustingly
 • การออกเสียง : semantically semantically
 • การออกเสียง : posthumously posthumously
 • การออกเสียง : dismissively dismissively
 • การออกเสียง : operatically operatically
 • การออกเสียง : banally banally
 • การออกเสียง : juridically juridically
 • การออกเสียง : contractually contractually
 • การออกเสียง : feistily feistily
 • การออกเสียง : analytically analytically
 • การออกเสียง : internationally internationally
 • การออกเสียง : harshly harshly
 • การออกเสียง : restlessly restlessly
 • การออกเสียง : haltingly haltingly
 • การออกเสียง : agelessly agelessly
 • การออกเสียง : nobly nobly
 • การออกเสียง : creatively creatively
 • การออกเสียง : instrumentally instrumentally
 • การออกเสียง : sexily sexily
 • การออกเสียง : famously famously
 • การออกเสียง : Scandalously Scandalously
 • การออกเสียง : provocatively provocatively
 • การออกเสียง : playfully playfully
 • การออกเสียง : powerfully powerfully
 • การออกเสียง : hesitantly hesitantly
 • การออกเสียง : detestably detestably
 • การออกเสียง : repugnantly repugnantly
 • การออกเสียง : judgmentally judgmentally
 • การออกเสียง : sarcastically sarcastically
 • การออกเสียง : suspiciously suspiciously
 • การออกเสียง : confidently confidently
 • การออกเสียง : inquisitively inquisitively
 • การออกเสียง : ecstatically ecstatically
 • การออกเสียง : distantly distantly
 • การออกเสียง : worthlessly worthlessly
 • การออกเสียง : insecurely insecurely
 • การออกเสียง : jealously jealously
 • การออกเสียง : insignificantly insignificantly
 • การออกเสียง : hatefully hatefully
 • การออกเสียง : wealthily wealthily
 • การออกเสียง : sexually sexually
 • การออกเสียง : audibly audibly
 • การออกเสียง : diffidently diffidently
 • การออกเสียง : joyously joyously
 • การออกเสียง : palpably palpably
 • การออกเสียง : consecutively consecutively
 • การออกเสียง : astrologically astrologically
 • การออกเสียง : diplomatically diplomatically
 • การออกเสียง : wickedly wickedly
 • การออกเสียง : flexibly flexibly
 • การออกเสียง : crucially crucially
 • การออกเสียง : heedlessly heedlessly
 • การออกเสียง : sublimely sublimely
 • การออกเสียง : vaginally vaginally
 • การออกเสียง : sensitively sensitively
 • การออกเสียง : fleetingly fleetingly
 • การออกเสียง : dangerously dangerously
 • การออกเสียง : motionlessly motionlessly
 • การออกเสียง : crazily crazily
 • การออกเสียง : silently silently
 • การออกเสียง : vocally vocally
 • การออกเสียง : fabulously fabulously
 • การออกเสียง : insufficiently insufficiently
 • การออกเสียง : fatally fatally
 • การออกเสียง : vitally vitally
 • การออกเสียง : naturally naturally
 • การออกเสียง : visually visually
 • การออกเสียง : attractively attractively
 • การออกเสียง : understandably understandably
 • การออกเสียง : religiously religiously
 • การออกเสียง : dermatologically dermatologically
 • การออกเสียง : scientifically scientifically
 • การออกเสียง : amateurishly amateurishly
 • การออกเสียง : remarkably remarkably
 • การออกเสียง : darkly darkly
 • การออกเสียง : scornfully scornfully
 • การออกเสียง : hypocritically hypocritically
 • การออกเสียง : prettily prettily
 • การออกเสียง : hopelessly hopelessly
 • การออกเสียง : legendarily legendarily
 • การออกเสียง : historically historically
 • การออกเสียง : conventionally conventionally
 • การออกเสียง : mildly mildly
 • การออกเสียง : constitutionally constitutionally
 • การออกเสียง : prominently prominently
 • การออกเสียง : hastily hastily
 • การออกเสียง : congenially congenially
 • การออกเสียง : decisionally decisionally
 • การออกเสียง : rudimentarily rudimentarily