ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : strait strait
 • การออกเสียง : raspingly raspingly
 • การออกเสียง : exultingly exultingly
 • การออกเสียง : surely surely
 • การออกเสียง : effusively effusively
 • การออกเสียง : solicitously solicitously
 • การออกเสียง : rapaciously rapaciously
 • การออกเสียง : tenaciously tenaciously
 • การออกเสียง : voraciously voraciously
 • การออกเสียง : hectically hectically
 • การออกเสียง : daily daily
 • การออกเสียง : agilely agilely
 • การออกเสียง : fortunately fortunately
 • การออกเสียง : aloud aloud
 • การออกเสียง : o'clock o'clock
 • การออกเสียง : happily happily
 • การออกเสียง : passionately passionately
 • การออกเสียง : asunder asunder
 • การออกเสียง : anon anon
 • การออกเสียง : unambiguously unambiguously
 • การออกเสียง : busily busily
 • การออกเสียง : dizzily dizzily
 • การออกเสียง : impudently impudently
 • การออกเสียง : indignantly indignantly
 • การออกเสียง : insomuch insomuch
 • การออกเสียง : perfunctorily perfunctorily
 • การออกเสียง : benightedly benightedly
 • การออกเสียง : faultlessly faultlessly
 • การออกเสียง : betwixt betwixt
 • การออกเสียง : askew askew
 • การออกเสียง : worse worse
 • การออกเสียง : glibly glibly
 • การออกเสียง : matronly matronly
 • การออกเสียง : rash rash
 • การออกเสียง : perchance perchance
 • การออกเสียง : periodically periodically