ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : knightly knightly
 • การออกเสียง : theoretically theoretically
 • การออกเสียง : nowhere nowhere
 • การออกเสียง : secondarily secondarily
 • การออกเสียง : anecdotally anecdotally
 • การออกเสียง : bleakly bleakly
 • การออกเสียง : somewhere somewhere
 • การออกเสียง : yonder yonder
 • การออกเสียง : minder minder
 • การออกเสียง : elders elders
 • การออกเสียง : condescendingly condescendingly
 • การออกเสียง : majestically majestically
 • การออกเสียง : mentally mentally
 • การออกเสียง : classificatorily classificatorily
 • การออกเสียง : generally generally
 • การออกเสียง : irregularly irregularly
 • การออกเสียง : anew anew
 • การออกเสียง : culinarily culinarily
 • การออกเสียง : sombrely sombrely
 • การออกเสียง : intellectually intellectually
 • การออกเสียง : pitifully pitifully
 • การออกเสียง : deliberately deliberately
 • การออกเสียง : importantly importantly
 • การออกเสียง : peradventure peradventure
 • การออกเสียง : Incalculably Incalculably
 • การออกเสียง : sulphurously sulphurously
 • การออกเสียง : fervently fervently
 • การออกเสียง : literally literally
 • การออกเสียง : literatim literatim
 • การออกเสียง : skilfully skilfully
 • การออกเสียง : skillfully skillfully
 • การออกเสียง : reportedly reportedly
 • การออกเสียง : conspicuously conspicuously
 • การออกเสียง : metaphorically metaphorically
 • การออกเสียง : exclusively exclusively
 • การออกเสียง : restrictively restrictively
 • การออกเสียง : extraordinarily extraordinarily
 • การออกเสียง : distinctly distinctly
 • การออกเสียง : waspishly waspishly
 • การออกเสียง : slovenly slovenly
 • การออกเสียง : characteristically characteristically
 • การออกเสียง : perforce perforce
 • การออกเสียง : exquisitely exquisitely
 • การออกเสียง : preferably preferably
 • การออกเสียง : interactively interactively
 • การออกเสียง : handsomely handsomely
 • การออกเสียง : nattily nattily
 • การออกเสียง : well-nigh well-nigh
 • การออกเสียง : erroneously erroneously
 • การออกเสียง : statistically statistically
 • การออกเสียง : radically radically
 • การออกเสียง : supra supra
 • การออกเสียง : trippingly trippingly
 • การออกเสียง : witheringly witheringly
 • การออกเสียง : wither wither
 • การออกเสียง : triumphantly triumphantly
 • การออกเสียง : intimately intimately
 • การออกเสียง : indifferently indifferently
 • การออกเสียง : frightfully frightfully
 • การออกเสียง : conceivably conceivably
 • การออกเสียง : embarrassingly embarrassingly
 • การออกเสียง : oftentimes oftentimes
 • การออกเสียง : ceaselessly ceaselessly
 • การออกเสียง : conscientiously conscientiously
 • การออกเสียง : constantly constantly
 • การออกเสียง : asleep asleep
 • การออกเสียง : astray astray
 • การออกเสียง : bitterly bitterly
 • การออกเสียง : thoughtfully thoughtfully
 • การออกเสียง : orally orally
 • การออกเสียง : aurally aurally
 • การออกเสียง : purposely purposely
 • การออกเสียง : so-so so-so
 • การออกเสียง : viva voce viva voce
 • การออกเสียง : paradoxically paradoxically
 • การออกเสียง : essentially essentially
 • การออกเสียง : optimistically optimistically
 • การออกเสียง : desperately desperately
 • การออกเสียง : patchily patchily
 • การออกเสียง : subtly subtly
 • การออกเสียง : gradually gradually
 • การออกเสียง : profusely profusely
 • การออกเสียง : tightly tightly
 • การออกเสียง : horizontally horizontally
 • การออกเสียง : exhaustively exhaustively
 • การออกเสียง : painstakingly painstakingly
 • การออกเสียง : wantonly wantonly
 • การออกเสียง : confusedly confusedly
 • การออกเสียง : madly madly
 • การออกเสียง : awfully awfully
 • การออกเสียง : patently patently
 • การออกเสียง : sporadically sporadically
 • การออกเสียง : pervasively pervasively
 • การออกเสียง : maladroitly maladroitly
 • การออกเสียง : doubtlessly doubtlessly
 • การออกเสียง : naggingly naggingly
 • การออกเสียง : videlicet videlicet
 • การออกเสียง : uncharacteristically uncharacteristically
 • การออกเสียง : linguistically linguistically
 • การออกเสียง : proudly proudly