ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : artificially artificially
 • การออกเสียง : artistically artistically
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : askew askew
 • การออกเสียง : asleep asleep
 • การออกเสียง : assai assai
 • การออกเสียง : assertively assertively
 • การออกเสียง : astonishingly astonishingly
 • การออกเสียง : astray astray
 • การออกเสียง : astringently astringently
 • การออกเสียง : astrologically astrologically
 • การออกเสียง : astronomically astronomically
 • การออกเสียง : asunder asunder
 • การออกเสียง : asymmetrically asymmetrically
 • การออกเสียง : asymptomatically asymptomatically
 • การออกเสียง : at that moment at that moment
 • การออกเสียง : athletically athletically
 • การออกเสียง : attentively attentively
 • การออกเสียง : attitudinally attitudinally
 • การออกเสียง : attractively attractively
 • การออกเสียง : audaciously audaciously
 • การออกเสียง : audibly audibly
 • การออกเสียง : augustly augustly
 • การออกเสียง : aurally aurally
 • การออกเสียง : authorially authorially
 • การออกเสียง : away away
 • การออกเสียง : awesomely awesomely
 • การออกเสียง : awfully awfully
 • การออกเสียง : axiomatically axiomatically
 • การออกเสียง : badly badly
 • การออกเสียง : bail bail
 • การออกเสียง : balmily balmily
 • การออกเสียง : banally banally
 • การออกเสียง : barbarously barbarously
 • การออกเสียง : barometrically barometrically
 • การออกเสียง : bashfully bashfully
 • การออกเสียง : bemusedly bemusedly
 • การออกเสียง : benightedly benightedly
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : between between
 • การออกเสียง : betwixt betwixt
 • การออกเสียง : biblically biblically
 • การออกเสียง : bidirectionally bidirectionally
 • การออกเสียง : bitingly bitingly
 • การออกเสียง : bitterly bitterly
 • การออกเสียง : bizarrely bizarrely
 • การออกเสียง : blasted blasted
 • การออกเสียง : blaze blaze
 • การออกเสียง : bleakly bleakly
 • การออกเสียง : blind blind
 • การออกเสียง : blindingly blindingly
 • การออกเสียง : blissfully blissfully
 • การออกเสียง : bloodily bloodily
 • การออกเสียง : bluntly bluntly
 • การออกเสียง : bona fide bona fide
 • การออกเสียง : boringly boringly
 • การออกเสียง : botanically botanically
 • การออกเสียง : boyishly boyishly
 • การออกเสียง : brashly brashly
 • การออกเสียง : brightly brightly
 • การออกเสียง : bucolically bucolically
 • การออกเสียง : bumpily bumpily
 • การออกเสียง : bumptiously bumptiously
 • การออกเสียง : burlily burlily
 • การออกเสียง : busily busily
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : calligraphically calligraphically
 • การออกเสียง : callously callously
 • การออกเสียง : calorically calorically
 • การออกเสียง : cannily cannily
 • การออกเสียง : canonically canonically
 • การออกเสียง : capriciously capriciously
 • การออกเสียง : carefully carefully
 • การออกเสียง : carelessly carelessly
 • การออกเสียง : carnally carnally
 • การออกเสียง : categorically categorically
 • การออกเสียง : causally causally
 • การออกเสียง : cavernously cavernously
 • การออกเสียง : ceaselessly ceaselessly
 • การออกเสียง : celestially celestially
 • การออกเสียง : centrifugally centrifugally
 • การออกเสียง : characteristically characteristically
 • การออกเสียง : charismatically charismatically
 • การออกเสียง : cheaply cheaply
 • การออกเสียง : cheerfully cheerfully
 • การออกเสียง : chic chic
 • การออกเสียง : chillily chillily
 • การออกเสียง : chirurgically chirurgically
 • การออกเสียง : chivalrously chivalrously
 • การออกเสียง : chokingly chokingly
 • การออกเสียง : cholerically cholerically
 • การออกเสียง : chorally chorally
 • การออกเสียง : chronically chronically
 • การออกเสียง : chronologically chronologically
 • การออกเสียง : churlishly churlishly
 • การออกเสียง : cinematographically cinematographically
 • การออกเสียง : circumspectly circumspectly
 • การออกเสียง : clamorously clamorously
 • การออกเสียง : classificatorily classificatorily