ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : perfunctorily perfunctorily
 • การออกเสียง : periodically periodically
 • การออกเสียง : perpetually perpetually
 • การออกเสียง : perseveringly perseveringly
 • การออกเสียง : pertinaciously pertinaciously
 • การออกเสียง : pervasively pervasively
 • การออกเสียง : perversely perversely
 • การออกเสียง : pessimistically pessimistically
 • การออกเสียง : phantasmagorically phantasmagorically
 • การออกเสียง : phasically phasically
 • การออกเสียง : philosophically philosophically
 • การออกเสียง : phonetically phonetically
 • การออกเสียง : photographically photographically
 • การออกเสียง : piercingly piercingly
 • การออกเสียง : piously piously
 • การออกเสียง : pitapat pitapat
 • การออกเสียง : pitifully pitifully
 • การออกเสียง : platonically platonically
 • การออกเสียง : plausibly plausibly
 • การออกเสียง : playfully playfully
 • การออกเสียง : pleasantly pleasantly
 • การออกเสียง : plentifully plentifully
 • การออกเสียง : pliantly pliantly
 • การออกเสียง : plunk plunk
 • การออกเสียง : pod pod
 • การออกเสียง : poetically poetically
 • การออกเสียง : politically politically
 • การออกเสียง : poorly poorly
 • การออกเสียง : popularly popularly
 • การออกเสียง : portly portly
 • การออกเสียง : positionally positionally
 • การออกเสียง : possibly possibly
 • การออกเสียง : posthumously posthumously
 • การออกเสียง : postprandially postprandially
 • การออกเสียง : potentially potentially
 • การออกเสียง : poutily poutily
 • การออกเสียง : powerfully powerfully
 • การออกเสียง : pragmatically pragmatically
 • การออกเสียง : prayerfully prayerfully
 • การออกเสียง : pre-emptively pre-emptively
 • การออกเสียง : precipitately precipitately
 • การออกเสียง : predicatively predicatively
 • การออกเสียง : preferably preferably
 • การออกเสียง : preparedly preparedly
 • การออกเสียง : Preposterously Preposterously
 • การออกเสียง : presciently presciently
 • การออกเสียง : Prescriptively Prescriptively
 • การออกเสียง : pressingly pressingly
 • การออกเสียง : presumably presumably
 • การออกเสียง : presumptively presumptively
 • การออกเสียง : preternaturally preternaturally
 • การออกเสียง : prettily prettily
 • การออกเสียง : pro bono pro bono
 • การออกเสียง : proactively proactively
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : professionally professionally
 • การออกเสียง : professorially professorially
 • การออกเสียง : proficiently proficiently
 • การออกเสียง : profitably profitably
 • การออกเสียง : profoundly profoundly
 • การออกเสียง : profusely profusely
 • การออกเสียง : programmatically programmatically
 • การออกเสียง : prominently prominently
 • การออกเสียง : promiscuously promiscuously
 • การออกเสียง : promotionally promotionally
 • การออกเสียง : promptly promptly
 • การออกเสียง : properly properly
 • การออกเสียง : prophetically prophetically
 • การออกเสียง : prosaically prosaically
 • การออกเสียง : prosily prosily
 • การออกเสียง : proudly proudly
 • การออกเสียง : proverbially proverbially
 • การออกเสียง : provocatively provocatively
 • การออกเสียง : proximately proximately
 • การออกเสียง : Pseudonymously Pseudonymously
 • การออกเสียง : psychically psychically
 • การออกเสียง : psychologically psychologically
 • การออกเสียง : publicly publicly
 • การออกเสียง : punctually punctually
 • การออกเสียง : purely purely
 • การออกเสียง : purposely purposely
 • การออกเสียง : pushily pushily
 • การออกเสียง : puzzlingly puzzlingly
 • การออกเสียง : quaintly quaintly
 • การออกเสียง : qualitatively qualitatively
 • การออกเสียง : quantitatively quantitatively
 • การออกเสียง : quarterly quarterly
 • การออกเสียง : questionably questionably
 • การออกเสียง : questioningly questioningly
 • การออกเสียง : quickly quickly
 • การออกเสียง : quietly quietly
 • การออกเสียง : quintessentially quintessentially
 • การออกเสียง : quirkily quirkily
 • การออกเสียง : quizzically quizzically
 • การออกเสียง : radiantly radiantly
 • การออกเสียง : radically radically
 • การออกเสียง : rakishly rakishly
 • การออกเสียง : rampantly rampantly
 • การออกเสียง : rancidly rancidly
 • การออกเสียง : rapaciously rapaciously