ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

  • การออกเสียง : yes yes
  • การออกเสียง : yesterday yesterday
  • การออกเสียง : yonder yonder