ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : unambiguously unambiguously
 • การออกเสียง : unanimously unanimously
 • การออกเสียง : unapologetically unapologetically
 • การออกเสียง : unappreciatively unappreciatively
 • การออกเสียง : unassumingly unassumingly
 • การออกเสียง : unattractively unattractively
 • การออกเสียง : unbearably unbearably
 • การออกเสียง : unblinkingly unblinkingly
 • การออกเสียง : unboundedly unboundedly
 • การออกเสียง : uncannily uncannily
 • การออกเสียง : unceremoniously unceremoniously
 • การออกเสียง : uncharacteristically uncharacteristically
 • การออกเสียง : unclearly unclearly
 • การออกเสียง : uncomfortably uncomfortably
 • การออกเสียง : uncommonly uncommonly
 • การออกเสียง : uncommunicatively uncommunicatively
 • การออกเสียง : unconvincingly unconvincingly
 • การออกเสียง : uncritically uncritically
 • การออกเสียง : undauntedly undauntedly
 • การออกเสียง : undeniably undeniably
 • การออกเสียง : underground underground
 • การออกเสียง : understandably understandably
 • การออกเสียง : undoubtedly undoubtedly
 • การออกเสียง : unemotionally unemotionally
 • การออกเสียง : unenergetically unenergetically
 • การออกเสียง : unenthusiastically unenthusiastically
 • การออกเสียง : unethically unethically
 • การออกเสียง : uneventfully uneventfully
 • การออกเสียง : unexpectedly unexpectedly
 • การออกเสียง : unfaithfully unfaithfully
 • การออกเสียง : unfavorably unfavorably
 • การออกเสียง : unfavourably unfavourably
 • การออกเสียง : unfeasibly unfeasibly
 • การออกเสียง : unflappably unflappably
 • การออกเสียง : unflatteringly unflatteringly
 • การออกเสียง : unflinchingly unflinchingly
 • การออกเสียง : ungratefully ungratefully
 • การออกเสียง : unhappily unhappily
 • การออกเสียง : unhealthily unhealthily
 • การออกเสียง : unhurriedly unhurriedly
 • การออกเสียง : uninhibitedly uninhibitedly
 • การออกเสียง : unknowably unknowably
 • การออกเสียง : unlawfully unlawfully
 • การออกเสียง : unmentionably unmentionably
 • การออกเสียง : unmistakably unmistakably
 • การออกเสียง : unnaturally unnaturally
 • การออกเสียง : unnoticeably unnoticeably
 • การออกเสียง : unobtrusively unobtrusively
 • การออกเสียง : unprofessionally unprofessionally
 • การออกเสียง : unquestionably unquestionably
 • การออกเสียง : unreservedly unreservedly
 • การออกเสียง : unselfishly unselfishly
 • การออกเสียง : unsmilingly unsmilingly
 • การออกเสียง : unsolvably unsolvably
 • การออกเสียง : unstintingly unstintingly
 • การออกเสียง : unsuccessfully unsuccessfully
 • การออกเสียง : untidily untidily
 • การออกเสียง : untruthfully untruthfully
 • การออกเสียง : unusually unusually
 • การออกเสียง : unutterably unutterably
 • การออกเสียง : unwillingly unwillingly
 • การออกเสียง : uphill uphill
 • การออกเสียง : upwardly upwardly
 • การออกเสียง : usefully usefully
 • การออกเสียง : ute ute