ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : tactlessly tactlessly
 • การออกเสียง : tam tam
 • การออกเสียง : tangibly tangibly
 • การออกเสียง : tantivy tantivy
 • การออกเสียง : technically technically
 • การออกเสียง : tediously tediously
 • การออกเสียง : telepathically telepathically
 • การออกเสียง : tempestuously tempestuously
 • การออกเสียง : temporarily temporarily
 • การออกเสียง : tenaciously tenaciously
 • การออกเสียง : tenderly tenderly
 • การออกเสียง : tensely tensely
 • การออกเสียง : terminative terminative
 • การออกเสียง : terribly terribly
 • การออกเสียง : tetchily tetchily
 • การออกเสียง : textually textually
 • การออกเสียง : thanklessly thanklessly
 • การออกเสียง : theatrically theatrically
 • การออกเสียง : thematically thematically
 • การออกเสียง : then then
 • การออกเสียง : theoretically theoretically
 • การออกเสียง : therapeutically therapeutically
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : therefor therefor
 • การออกเสียง : therefore therefore
 • การออกเสียง : thereupon thereupon
 • การออกเสียง : therewithal therewithal
 • การออกเสียง : thermostatically thermostatically
 • การออกเสียง : thinly thinly
 • การออกเสียง : thoroughly thoroughly
 • การออกเสียง : thoughtfully thoughtfully
 • การออกเสียง : threateningly threateningly
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : throughout throughout
 • การออกเสียง : thunderously thunderously
 • การออกเสียง : tightly tightly
 • การออกเสียง : timidly timidly
 • การออกเสียง : tip-top tip-top
 • การออกเสียง : tomorrow tomorrow
 • การออกเสียง : tonally tonally
 • การออกเสียง : too too
 • การออกเสียง : toothlessly toothlessly
 • การออกเสียง : top top
 • การออกเสียง : top to bottom top to bottom
 • การออกเสียง : top to toe top to toe
 • การออกเสียง : topically topically
 • การออกเสียง : topologically topologically
 • การออกเสียง : tortuously tortuously
 • การออกเสียง : tot tot
 • การออกเสียง : touchingly touchingly
 • การออกเสียง : traditionally traditionally
 • การออกเสียง : traitorously traitorously
 • การออกเสียง : transactionally transactionally
 • การออกเสียง : transcendently transcendently
 • การออกเสียง : transpersonally transpersonally
 • การออกเสียง : transversely transversely
 • การออกเสียง : treacherously treacherously
 • การออกเสียง : trebly trebly
 • การออกเสียง : tremendously tremendously
 • การออกเสียง : tremulously tremulously
 • การออกเสียง : trippingly trippingly
 • การออกเสียง : triumphantly triumphantly
 • การออกเสียง : trivially trivially
 • การออกเสียง : true true
 • การออกเสียง : trustingly trustingly
 • การออกเสียง : truthfully truthfully
 • การออกเสียง : tumultuously tumultuously
 • การออกเสียง : tunefully tunefully
 • การออกเสียง : turbulently turbulently
 • การออกเสียง : typologically typologically
 • การออกเสียง : tyrannously tyrannously