ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : safely safely
 • การออกเสียง : salaciously salaciously
 • การออกเสียง : saliently saliently
 • การออกเสียง : same same
 • การออกเสียง : sanctimoniously sanctimoniously
 • การออกเสียง : sanitarily sanitarily
 • การออกเสียง : saprophytically saprophytically
 • การออกเสียง : sarcastically sarcastically
 • การออกเสียง : sardonically sardonically
 • การออกเสียง : sartorially sartorially
 • การออกเสียง : satanically satanically
 • การออกเสียง : saucily saucily
 • การออกเสียง : Scandalously Scandalously
 • การออกเสียง : scienter scienter
 • การออกเสียง : scientifically scientifically
 • การออกเสียง : scornfully scornfully
 • การออกเสียง : scrambling scrambling
 • การออกเสียง : scrumptiously scrumptiously
 • การออกเสียง : seamlessly seamlessly
 • การออกเสียง : secondarily secondarily
 • การออกเสียง : seemingly seemingly
 • การออกเสียง : segmentally segmentally
 • การออกเสียง : selfishly selfishly
 • การออกเสียง : selflessly selflessly
 • การออกเสียง : semantically semantically
 • การออกเสียง : senselessly senselessly
 • การออกเสียง : sensibly sensibly
 • การออกเสียง : sensitively sensitively
 • การออกเสียง : sensually sensually
 • การออกเสียง : sententiously sententiously
 • การออกเสียง : sentimentally sentimentally
 • การออกเสียง : separately separately
 • การออกเสียง : serenely serenely
 • การออกเสียง : serially serially
 • การออกเสียง : seriously seriously
 • การออกเสียง : severely severely
 • การออกเสียง : sexily sexily
 • การออกเสียง : sexually sexually
 • การออกเสียง : shakily shakily
 • การออกเสียง : shamefully shamefully
 • การออกเสียง : shamelessly shamelessly
 • การออกเสียง : sharply sharply
 • การออกเสียง : shiftily shiftily
 • การออกเสียง : shipshape shipshape
 • การออกเสียง : shortly shortly
 • การออกเสียง : shrilly shrilly
 • การออกเสียง : side by side side by side
 • การออกเสียง : sideways sideways
 • การออกเสียง : significantly significantly
 • การออกเสียง : silently silently
 • การออกเสียง : similarly similarly
 • การออกเสียง : simplistically simplistically
 • การออกเสียง : simultaneously simultaneously
 • การออกเสียง : sincerely sincerely
 • การออกเสียง : single-handedly single-handedly
 • การออกเสียง : skeptically skeptically
 • การออกเสียง : skilfully skilfully
 • การออกเสียง : skillfully skillfully
 • การออกเสียง : slapdash slapdash
 • การออกเสียง : slatternly slatternly
 • การออกเสียง : slavishly slavishly
 • การออกเสียง : slenderly slenderly
 • การออกเสียง : slovenly slovenly
 • การออกเสียง : slowest slowest
 • การออกเสียง : slowly slowly
 • การออกเสียง : sluggishly sluggishly
 • การออกเสียง : smack-dab smack-dab
 • การออกเสียง : smartly smartly
 • การออกเสียง : smilingly smilingly
 • การออกเสียง : smoothly smoothly
 • การออกเสียง : snootily snootily
 • การออกเสียง : snugly snugly
 • การออกเสียง : so-so so-so
 • การออกเสียง : solemnly solemnly
 • การออกเสียง : solicitously solicitously
 • การออกเสียง : solitarily solitarily
 • การออกเสียง : solo solo
 • การออกเสียง : somatically somatically
 • การออกเสียง : sombrely sombrely
 • การออกเสียง : some some
 • การออกเสียง : something something
 • การออกเสียง : sometimes sometimes
 • การออกเสียง : someway someway
 • การออกเสียง : somewhere somewhere
 • การออกเสียง : sonically sonically
 • การออกเสียง : sonorously sonorously
 • การออกเสียง : soon soon
 • การออกเสียง : sordidly sordidly
 • การออกเสียง : sorely sorely
 • การออกเสียง : soulfully soulfully
 • การออกเสียง : sourly sourly
 • การออกเสียง : spaciously spaciously
 • การออกเสียง : sparingly sparingly
 • การออกเสียง : sparsely sparsely
 • การออกเสียง : spatiotemporally spatiotemporally
 • การออกเสียง : specific­ally specific­ally
 • การออกเสียง : spectacularly spectacularly
 • การออกเสียง : spiritually spiritually
 • การออกเสียง : spitefully spitefully
 • การออกเสียง : splendidly splendidly