ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : quaintly quaintly
 • การออกเสียง : qualitatively qualitatively
 • การออกเสียง : quantitatively quantitatively
 • การออกเสียง : quarterly quarterly
 • การออกเสียง : questionably questionably
 • การออกเสียง : questioningly questioningly
 • การออกเสียง : quickly quickly
 • การออกเสียง : quietly quietly
 • การออกเสียง : quintessentially quintessentially
 • การออกเสียง : quirkily quirkily
 • การออกเสียง : quizzically quizzically