ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : painfully painfully
 • การออกเสียง : painlessly painlessly
 • การออกเสียง : painstakingly painstakingly
 • การออกเสียง : palpably palpably
 • การออกเสียง : panoramically panoramically
 • การออกเสียง : paradoxically paradoxically
 • การออกเสียง : paranormally paranormally
 • การออกเสียง : paraphrastically paraphrastically
 • การออกเสียง : parasitically parasitically
 • การออกเสียง : parentally parentally
 • การออกเสียง : parenthetically parenthetically
 • การออกเสียง : parsimoniously parsimoniously
 • การออกเสียง : partially partially
 • การออกเสียง : particularly particularly
 • การออกเสียง : passionately passionately
 • การออกเสียง : passively passively
 • การออกเสียง : patchily patchily
 • การออกเสียง : patently patently
 • การออกเสียง : pathetically pathetically
 • การออกเสียง : patriotically patriotically
 • การออกเสียง : peaceably peaceably
 • การออกเสียง : peacefully peacefully
 • การออกเสียง : pearly pearly
 • การออกเสียง : pedagogically pedagogically
 • การออกเสียง : pellmell pellmell
 • การออกเสียง : per capita per capita
 • การออกเสียง : peradventure peradventure
 • การออกเสียง : perchance perchance
 • การออกเสียง : peremptorily peremptorily
 • การออกเสียง : perfectly perfectly
 • การออกเสียง : perfidiously perfidiously
 • การออกเสียง : perforce perforce
 • การออกเสียง : perfunctorily perfunctorily
 • การออกเสียง : periodically periodically
 • การออกเสียง : perpetually perpetually
 • การออกเสียง : perseveringly perseveringly
 • การออกเสียง : pertinaciously pertinaciously
 • การออกเสียง : pervasively pervasively
 • การออกเสียง : perversely perversely
 • การออกเสียง : pessimistically pessimistically
 • การออกเสียง : phantasmagorically phantasmagorically
 • การออกเสียง : phasically phasically
 • การออกเสียง : philosophically philosophically
 • การออกเสียง : phonetically phonetically
 • การออกเสียง : photographically photographically
 • การออกเสียง : piercingly piercingly
 • การออกเสียง : piously piously
 • การออกเสียง : pitapat pitapat
 • การออกเสียง : pitifully pitifully
 • การออกเสียง : platonically platonically
 • การออกเสียง : plausibly plausibly
 • การออกเสียง : playfully playfully
 • การออกเสียง : pleasantly pleasantly
 • การออกเสียง : plentifully plentifully
 • การออกเสียง : pliantly pliantly
 • การออกเสียง : plunk plunk
 • การออกเสียง : pod pod
 • การออกเสียง : poetically poetically
 • การออกเสียง : politically politically
 • การออกเสียง : poorly poorly
 • การออกเสียง : popularly popularly
 • การออกเสียง : portly portly
 • การออกเสียง : positionally positionally
 • การออกเสียง : possibly possibly
 • การออกเสียง : posthumously posthumously
 • การออกเสียง : postprandially postprandially
 • การออกเสียง : potentially potentially
 • การออกเสียง : poutily poutily
 • การออกเสียง : powerfully powerfully
 • การออกเสียง : pragmatically pragmatically
 • การออกเสียง : prayerfully prayerfully
 • การออกเสียง : pre-emptively pre-emptively
 • การออกเสียง : precipitately precipitately
 • การออกเสียง : predicatively predicatively
 • การออกเสียง : preferably preferably
 • การออกเสียง : preparedly preparedly
 • การออกเสียง : Preposterously Preposterously
 • การออกเสียง : presciently presciently
 • การออกเสียง : Prescriptively Prescriptively
 • การออกเสียง : pressingly pressingly
 • การออกเสียง : presumably presumably
 • การออกเสียง : presumptively presumptively
 • การออกเสียง : preternaturally preternaturally
 • การออกเสียง : prettily prettily
 • การออกเสียง : pro bono pro bono
 • การออกเสียง : proactively proactively
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : professionally professionally
 • การออกเสียง : professorially professorially
 • การออกเสียง : proficiently proficiently
 • การออกเสียง : profitably profitably
 • การออกเสียง : profoundly profoundly
 • การออกเสียง : profusely profusely
 • การออกเสียง : programmatically programmatically
 • การออกเสียง : prominently prominently
 • การออกเสียง : promiscuously promiscuously
 • การออกเสียง : promotionally promotionally
 • การออกเสียง : promptly promptly
 • การออกเสียง : properly properly
 • การออกเสียง : prophetically prophetically