ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : nad nad
 • การออกเสียง : naggingly naggingly
 • การออกเสียง : Nagle Nagle
 • การออกเสียง : namely namely
 • การออกเสียง : narrowly narrowly
 • การออกเสียง : nasally nasally
 • การออกเสียง : natively natively
 • การออกเสียง : nattily nattily
 • การออกเสียง : naturally naturally
 • การออกเสียง : navigationally navigationally
 • การออกเสียง : neatly neatly
 • การออกเสียง : negatively negatively
 • การออกเสียง : neighbourly neighbourly
 • การออกเสียง : neither neither
 • การออกเสียง : neurologically neurologically
 • การออกเสียง : never never
 • การออกเสียง : nevertheless nevertheless
 • การออกเสียง : niftily niftily
 • การออกเสียง : niggardly niggardly
 • การออกเสียง : nightly nightly
 • การออกเสียง : nimbly nimbly
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : nobly nobly
 • การออกเสียง : noiselessly noiselessly
 • การออกเสียง : nope nope
 • การออกเสียง : normatively normatively
 • การออกเสียง : nostalgically nostalgically
 • การออกเสียง : notably notably
 • การออกเสียง : nothing nothing
 • การออกเสียง : noticeably noticeably
 • การออกเสียง : now and then now and then
 • การออกเสียง : nowhere nowhere
 • การออกเสียง : numbly numbly
 • การออกเสียง : numerically numerically
 • การออกเสียง : numinously numinously
 • การออกเสียง : nutritionally nutritionally