ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : madly madly
 • การออกเสียง : magnanimously magnanimously
 • การออกเสียง : magnificently magnificently
 • การออกเสียง : majestically majestically
 • การออกเสียง : maladroitly maladroitly
 • การออกเสียง : managerially managerially
 • การออกเสียง : manfully manfully
 • การออกเสียง : marginally marginally
 • การออกเสียง : massively massively
 • การออกเสียง : masterly masterly
 • การออกเสียง : matronly matronly
 • การออกเสียง : maximally maximally
 • การออกเสียง : meaningfully meaningfully
 • การออกเสียง : meaninglessly meaninglessly
 • การออกเสียง : meantime meantime
 • การออกเสียง : medically medically
 • การออกเสียง : melodically melodically
 • การออกเสียง : memorably memorably
 • การออกเสียง : menacingly menacingly
 • การออกเสียง : mentally mentally
 • การออกเสียง : metaphorically metaphorically
 • การออกเสียง : methodologically methodologically
 • การออกเสียง : meticulously meticulously
 • การออกเสียง : metonymically metonymically
 • การออกเสียง : microbially microbially
 • การออกเสียง : mightily mightily
 • การออกเสียง : mildly mildly
 • การออกเสียง : mind-numbingly mind-numbingly
 • การออกเสียง : minder minder
 • การออกเสียง : Mindfully Mindfully
 • การออกเสียง : mindlessly mindlessly
 • การออกเสียง : ministerially ministerially
 • การออกเสียง : miraculously miraculously
 • การออกเสียง : mirthlessly mirthlessly
 • การออกเสียง : misguidedly misguidedly
 • การออกเสียง : mistakenly mistakenly
 • การออกเสียง : mistily mistily
 • การออกเสียง : mnemonically mnemonically
 • การออกเสียง : mob-handed mob-handed
 • การออกเสียง : mockingly mockingly
 • การออกเสียง : modally modally
 • การออกเสียง : moderately moderately
 • การออกเสียง : monogamously monogamously
 • การออกเสียง : monotonously monotonously
 • การออกเสียง : monumentally monumentally
 • การออกเสียง : moodily moodily
 • การออกเสียง : morbidly morbidly
 • การออกเสียง : morphologically morphologically
 • การออกเสียง : motionlessly motionlessly
 • การออกเสียง : motivationally motivationally
 • การออกเสียง : multilaterally multilaterally
 • การออกเสียง : multilingually multilingually
 • การออกเสียง : murderously murderously
 • การออกเสียง : musically musically
 • การออกเสียง : mythologically mythologically