ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : laboriously laboriously
 • การออกเสียง : laggardly laggardly
 • การออกเสียง : Lang Lang
 • การออกเสียง : languidly languidly
 • การออกเสียง : lankily lankily
 • การออกเสียง : laparoscopically laparoscopically
 • การออกเสียง : last last
 • การออกเสียง : late late
 • การออกเสียง : later later
 • การออกเสียง : laterally laterally
 • การออกเสียง : laters laters
 • การออกเสียง : lavishly lavishly
 • การออกเสียง : lawfully lawfully
 • การออกเสียง : lazily lazily
 • การออกเสียง : learnedly learnedly
 • การออกเสียง : leastways leastways
 • การออกเสียง : legally legally
 • การออกเสียง : legato legato
 • การออกเสียง : legendarily legendarily
 • การออกเสียง : lengthways lengthways
 • การออกเสียง : lethality lethality
 • การออกเสียง : level-headedly level-headedly
 • การออกเสียง : lewdly lewdly
 • การออกเสียง : lifelessly lifelessly
 • การออกเสียง : like like
 • การออกเสียง : likewise likewise
 • การออกเสียง : limitlessly limitlessly
 • การออกเสียง : linguistically linguistically
 • การออกเสียง : literally literally
 • การออกเสียง : literatim literatim
 • การออกเสียง : loftily loftily
 • การออกเสียง : logically logically
 • การออกเสียง : logistically logistically
 • การออกเสียง : Lone Lone
 • การออกเสียง : long-windedly long-windedly
 • การออกเสียง : longingly longingly
 • การออกเสียง : loosely loosely
 • การออกเสียง : lopsidedly lopsidedly
 • การออกเสียง : loudly loudly
 • การออกเสียง : lovelily lovelily
 • การออกเสียง : loverly loverly
 • การออกเสียง : lugubriously lugubriously
 • การออกเสียง : luminously luminously
 • การออกเสียง : luridly luridly
 • การออกเสียง : lusciously lusciously
 • การออกเสียง : lustfully lustfully
 • การออกเสียง : lyrically lyrically