ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : haggardly haggardly
 • การออกเสียง : half-heartedly half-heartedly
 • การออกเสียง : halfheartedly halfheartedly
 • การออกเสียง : haltingly haltingly
 • การออกเสียง : handily handily
 • การออกเสียง : hands down hands down
 • การออกเสียง : hands-on hands-on
 • การออกเสียง : handsomely handsomely
 • การออกเสียง : haphazardly haphazardly
 • การออกเสียง : happily happily
 • การออกเสียง : hard by hard by
 • การออกเสียง : hardly ever hardly ever
 • การออกเสียง : harmlessly harmlessly
 • การออกเสียง : harshly harshly
 • การออกเสียง : hastily hastily
 • การออกเสียง : hatefully hatefully
 • การออกเสียง : healthily healthily
 • การออกเสียง : hectically hectically
 • การออกเสียง : heedlessly heedlessly
 • การออกเสียง : helically helically
 • การออกเสียง : hellishly hellishly
 • การออกเสียง : helluva helluva
 • การออกเสียง : helplessly helplessly
 • การออกเสียง : hence hence
 • การออกเสียง : henceforth henceforth
 • การออกเสียง : herbally herbally
 • การออกเสียง : here here
 • การออกเสียง : hereabout hereabout
 • การออกเสียง : hereditarily hereditarily
 • การออกเสียง : hermetically hermetically
 • การออกเสียง : heroically heroically
 • การออกเสียง : hesitantly hesitantly
 • การออกเสียง : higgledy piggledy higgledy piggledy
 • การออกเสียง : higgledy-piggledy higgledy-piggledy
 • การออกเสียง : high time high time
 • การออกเสียง : highly highly
 • การออกเสียง : hintingly hintingly
 • การออกเสียง : hippily hippily
 • การออกเสียง : historically historically
 • การออกเสียง : histrionically histrionically
 • การออกเสียง : hoarily hoarily
 • การออกเสียง : hoggishly hoggishly
 • การออกเสียง : honestly honestly
 • การออกเสียง : hopefully hopefully
 • การออกเสียง : hopelessly hopelessly
 • การออกเสียง : horizontally horizontally
 • การออกเสียง : hormonally hormonally
 • การออกเสียง : hornily hornily
 • การออกเสียง : horrendously horrendously
 • การออกเสียง : horribly horribly
 • การออกเสียง : horrifically horrifically
 • การออกเสียง : hostilely hostilely
 • การออกเสียง : how how
 • การออกเสียง : however however
 • การออกเสียง : hubristically hubristically
 • การออกเสียง : humbly humbly
 • การออกเสียง : humorously humorously
 • การออกเสียง : hygienically hygienically
 • การออกเสียง : hypercritically hypercritically
 • การออกเสียง : hypocritically hypocritically
 • การออกเสียง : hypothetically hypothetically