ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : galactically galactically
 • การออกเสียง : gallantly gallantly
 • การออกเสียง : galumph galumph
 • การออกเสียง : garishly garishly
 • การออกเสียง : garrulously garrulously
 • การออกเสียง : generally generally
 • การออกเสียง : generously generously
 • การออกเสียง : genetically genetically
 • การออกเสียง : genteelly genteelly
 • การออกเสียง : geographically geographically
 • การออกเสียง : geologically geologically
 • การออกเสียง : geometrically geometrically
 • การออกเสียง : geopolitically geopolitically
 • การออกเสียง : glamorously glamorously
 • การออกเสียง : glaringly glaringly
 • การออกเสียง : glibly glibly
 • การออกเสียง : gloomily gloomily
 • การออกเสียง : gloriously gloriously
 • การออกเสียง : good-humoredly good-humoredly
 • การออกเสียง : good-humouredly good-humouredly
 • การออกเสียง : goofily goofily
 • การออกเสียง : gorgeously gorgeously
 • การออกเสียง : gracefully gracefully
 • การออกเสียง : graciously graciously
 • การออกเสียง : gradually gradually
 • การออกเสียง : grammatically grammatically
 • การออกเสียง : grandly grandly
 • การออกเสียง : graspingly graspingly
 • การออกเสียง : gratefully gratefully
 • การออกเสียง : great great
 • การออกเสียง : grievingly grievingly
 • การออกเสียง : grimly grimly
 • การออกเสียง : grittily grittily
 • การออกเสียง : groggily groggily
 • การออกเสียง : grouchily grouchily
 • การออกเสียง : groundlessly groundlessly
 • การออกเสียง : grubbily grubbily
 • การออกเสียง : gruelingly gruelingly
 • การออกเสียง : gruellingly gruellingly
 • การออกเสียง : grungily grungily
 • การออกเสียง : guilelessly guilelessly
 • การออกเสียง : guiltlessly guiltlessly
 • การออกเสียง : gullibly gullibly
 • การออกเสียง : gushily gushily
 • การออกเสียง : gustatorily gustatorily
 • การออกเสียง : gustily gustily