ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : fabulously fabulously
 • การออกเสียง : factually factually
 • การออกเสียง : fair fair
 • การออกเสียง : fallaciously fallaciously
 • การออกเสียง : famously famously
 • การออกเสียง : fanatically fanatically
 • การออกเสียง : fanwise fanwise
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : fatally fatally
 • การออกเสียง : fatuously fatuously
 • การออกเสียง : faultlessly faultlessly
 • การออกเสียง : favorably favorably
 • การออกเสียง : favourably favourably
 • การออกเสียง : fearfully fearfully
 • การออกเสียง : feasibly feasibly
 • การออกเสียง : feistily feistily
 • การออกเสียง : femininely femininely
 • การออกเสียง : ferociously ferociously
 • การออกเสียง : fervently fervently
 • การออกเสียง : feudally feudally
 • การออกเสียง : figuratively figuratively
 • การออกเสียง : finally finally
 • การออกเสียง : financially financially
 • การออกเสียง : fitfully fitfully
 • การออกเสียง : fittingly fittingly
 • การออกเสียง : flabbily flabbily
 • การออกเสียง : flagrantly flagrantly
 • การออกเสียง : fleetingly fleetingly
 • การออกเสียง : flexibly flexibly
 • การออกเสียง : flippantly flippantly
 • การออกเสียง : florally florally
 • การออกเสียง : foolishly foolishly
 • การออกเสียง : foredawn foredawn
 • การออกเสียง : forgetfully forgetfully
 • การออกเสียง : formally formally
 • การออกเสียง : fortunately fortunately
 • การออกเสียง : foursquare foursquare
 • การออกเสียง : frankly frankly
 • การออกเสียง : frantically frantically
 • การออกเสียง : freely freely
 • การออกเสียง : frighteningly frighteningly
 • การออกเสียง : frightfully frightfully
 • การออกเสียง : fro fro
 • การออกเสียง : frostily frostily
 • การออกเสียง : Frugally Frugally
 • การออกเสียง : fruitfully fruitfully
 • การออกเสียง : frustratingly frustratingly
 • การออกเสียง : functionally functionally
 • การออกเสียง : funereally funereally
 • การออกเสียง : funkily funkily
 • การออกเสียง : furiously furiously
 • การออกเสียง : further further