ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : daily daily
 • การออกเสียง : daintily daintily
 • การออกเสียง : dangerously dangerously
 • การออกเสียง : daringly daringly
 • การออกเสียง : darkling darkling
 • การออกเสียง : darkly darkly
 • การออกเสียง : daydreamily daydreamily
 • การออกเสียง : de jure de jure
 • การออกเสียง : deadly deadly
 • การออกเสียง : debonairely debonairely
 • การออกเสียง : decisionally decisionally
 • การออกเสียง : defensively defensively
 • การออกเสียง : deictically deictically
 • การออกเสียง : dejectedly dejectedly
 • การออกเสียง : deliberately deliberately
 • การออกเสียง : delicately delicately
 • การออกเสียง : deliciously deliciously
 • การออกเสียง : Delightfully Delightfully
 • การออกเสียง : deliriously deliriously
 • การออกเสียง : democratically democratically
 • การออกเสียง : densely densely
 • การออกเสียง : dependably dependably
 • การออกเสียง : dermatologically dermatologically
 • การออกเสียง : desperately desperately
 • การออกเสียง : despicably despicably
 • การออกเสียง : detestably detestably
 • การออกเสียง : deuced deuced
 • การออกเสียง : devotedly devotedly
 • การออกเสียง : devotionally devotionally
 • การออกเสียง : devoutly devoutly
 • การออกเสียง : diabolically diabolically
 • การออกเสียง : diachronically diachronically
 • การออกเสียง : diagnostically diagnostically
 • การออกเสียง : dialectally dialectally
 • การออกเสียง : diaphanously diaphanously
 • การออกเสียง : didactically didactically
 • การออกเสียง : diffidently diffidently
 • การออกเสียง : digitally digitally
 • การออกเสียง : diligently diligently
 • การออกเสียง : dimly dimly
 • การออกเสียง : dingily dingily
 • การออกเสียง : dinkum dinkum
 • การออกเสียง : diplomatically diplomatically
 • การออกเสียง : direct direct
 • การออกเสียง : directed directed
 • การออกเสียง : directly directly
 • การออกเสียง : disadvantageously disadvantageously
 • การออกเสียง : discontentedly discontentedly
 • การออกเสียง : discourteously discourteously
 • การออกเสียง : disgracefully disgracefully
 • การออกเสียง : disgustingly disgustingly
 • การออกเสียง : disinterestedly disinterestedly
 • การออกเสียง : dismissively dismissively
 • การออกเสียง : dispassionately dispassionately
 • การออกเสียง : distantly distantly
 • การออกเสียง : distastefully distastefully
 • การออกเสียง : distinctly distinctly
 • การออกเสียง : dizzily dizzily
 • การออกเสียง : doctorally doctorally
 • การออกเสียง : doggedly doggedly
 • การออกเสียง : doggishly doggishly
 • การออกเสียง : dolefully dolefully
 • การออกเสียง : dominantly dominantly
 • การออกเสียง : domineeringly domineeringly
 • การออกเสียง : doubly doubly
 • การออกเสียง : doubtfully doubtfully
 • การออกเสียง : doubtlessly doubtlessly
 • การออกเสียง : dourly dourly
 • การออกเสียง : downright downright
 • การออกเสียง : drably drably
 • การออกเสียง : draftily draftily
 • การออกเสียง : dreadfully dreadfully
 • การออกเสียง : drearily drearily
 • การออกเสียง : dubiously dubiously
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : dully dully
 • การออกเสียง : duskily duskily
 • การออกเสียง : dynamically dynamically