ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : calligraphically calligraphically
 • การออกเสียง : callously callously
 • การออกเสียง : calorically calorically
 • การออกเสียง : cannily cannily
 • การออกเสียง : canonically canonically
 • การออกเสียง : capriciously capriciously
 • การออกเสียง : carefully carefully
 • การออกเสียง : carelessly carelessly
 • การออกเสียง : carnally carnally
 • การออกเสียง : categorically categorically
 • การออกเสียง : causally causally
 • การออกเสียง : cavernously cavernously
 • การออกเสียง : ceaselessly ceaselessly
 • การออกเสียง : celestially celestially
 • การออกเสียง : centrifugally centrifugally
 • การออกเสียง : characteristically characteristically
 • การออกเสียง : charismatically charismatically
 • การออกเสียง : cheaply cheaply
 • การออกเสียง : cheerfully cheerfully
 • การออกเสียง : chic chic
 • การออกเสียง : chillily chillily
 • การออกเสียง : chirurgically chirurgically
 • การออกเสียง : chivalrously chivalrously
 • การออกเสียง : chokingly chokingly
 • การออกเสียง : cholerically cholerically
 • การออกเสียง : chorally chorally
 • การออกเสียง : chronically chronically
 • การออกเสียง : chronologically chronologically
 • การออกเสียง : churlishly churlishly
 • การออกเสียง : cinematographically cinematographically
 • การออกเสียง : circumspectly circumspectly
 • การออกเสียง : clamorously clamorously
 • การออกเสียง : classificatorily classificatorily
 • การออกเสียง : clinically clinically
 • การออกเสียง : close close
 • การออกเสียง : clumsily clumsily
 • การออกเสียง : coarsely coarsely
 • การออกเสียง : coetaneously coetaneously
 • การออกเสียง : coldly coldly
 • การออกเสียง : collaboratively collaboratively
 • การออกเสียง : collectively collectively
 • การออกเสียง : colossally colossally
 • การออกเสียง : coltishly coltishly
 • การออกเสียง : comically comically
 • การออกเสียง : compassionately compassionately
 • การออกเสียง : complacently complacently
 • การออกเสียง : computationally computationally
 • การออกเสียง : concealedly concealedly
 • การออกเสียง : conceivably conceivably
 • การออกเสียง : concisely concisely
 • การออกเสียง : concurrently concurrently
 • การออกเสียง : condescendingly condescendingly
 • การออกเสียง : confidently confidently
 • การออกเสียง : confusedly confusedly
 • การออกเสียง : congenially congenially
 • การออกเสียง : congressionally congressionally
 • การออกเสียง : conically conically
 • การออกเสียง : conscientiously conscientiously
 • การออกเสียง : consciously consciously
 • การออกเสียง : consecutively consecutively
 • การออกเสียง : consequently consequently
 • การออกเสียง : conspicuously conspicuously
 • การออกเสียง : constantly constantly
 • การออกเสียง : constitutionally constitutionally
 • การออกเสียง : contemporaneously contemporaneously
 • การออกเสียง : contemptuously contemptuously
 • การออกเสียง : contentedly contentedly
 • การออกเสียง : continually continually
 • การออกเสียง : continuously continuously
 • การออกเสียง : contractually contractually
 • การออกเสียง : contradictorily contradictorily
 • การออกเสียง : contrapuntally contrapuntally
 • การออกเสียง : conventionally conventionally
 • การออกเสียง : conversely conversely
 • การออกเสียง : convincingly convincingly
 • การออกเสียง : coolly coolly
 • การออกเสียง : cooperatively cooperatively
 • การออกเสียง : copiously copiously
 • การออกเสียง : coquettishly coquettishly
 • การออกเสียง : cordially cordially
 • การออกเสียง : correctly correctly
 • การออกเสียง : correspondingly correspondingly
 • การออกเสียง : countably countably
 • การออกเสียง : countrywide countrywide
 • การออกเสียง : courageously courageously
 • การออกเสียง : courteously courteously
 • การออกเสียง : covetously covetously
 • การออกเสียง : coyly coyly
 • การออกเสียง : crankily crankily
 • การออกเสียง : crassly crassly
 • การออกเสียง : crazily crazily
 • การออกเสียง : creatively creatively
 • การออกเสียง : credibly credibly
 • การออกเสียง : critically critically
 • การออกเสียง : crookedly crookedly
 • การออกเสียง : crossways crossways
 • การออกเสียง : crosswise crosswise
 • การออกเสียง : crucially crucially
 • การออกเสียง : culinarily culinarily
 • การออกเสียง : culpably culpably