ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : badly badly
 • การออกเสียง : bail bail
 • การออกเสียง : balmily balmily
 • การออกเสียง : banally banally
 • การออกเสียง : barbarously barbarously
 • การออกเสียง : barometrically barometrically
 • การออกเสียง : bashfully bashfully
 • การออกเสียง : bemusedly bemusedly
 • การออกเสียง : benightedly benightedly
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : between between
 • การออกเสียง : betwixt betwixt
 • การออกเสียง : biblically biblically
 • การออกเสียง : bidirectionally bidirectionally
 • การออกเสียง : bitingly bitingly
 • การออกเสียง : bitterly bitterly
 • การออกเสียง : bizarrely bizarrely
 • การออกเสียง : blasted blasted
 • การออกเสียง : blaze blaze
 • การออกเสียง : bleakly bleakly
 • การออกเสียง : blind blind
 • การออกเสียง : blindingly blindingly
 • การออกเสียง : blissfully blissfully
 • การออกเสียง : bloodily bloodily
 • การออกเสียง : bluntly bluntly
 • การออกเสียง : bona fide bona fide
 • การออกเสียง : boringly boringly
 • การออกเสียง : botanically botanically
 • การออกเสียง : boyishly boyishly
 • การออกเสียง : brashly brashly
 • การออกเสียง : brightly brightly
 • การออกเสียง : bucolically bucolically
 • การออกเสียง : bumpily bumpily
 • การออกเสียง : bumptiously bumptiously
 • การออกเสียง : burlily burlily
 • การออกเสียง : busily busily
 • การออกเสียง : but but