ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : ably ably
 • การออกเสียง : abnormally abnormally
 • การออกเสียง : aboard aboard
 • การออกเสียง : aboon aboon
 • การออกเสียง : aborad aborad
 • การออกเสียง : about about
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : abroach abroach
 • การออกเสียง : abruptly abruptly
 • การออกเสียง : absolutely absolutely
 • การออกเสียง : abstinently abstinently
 • การออกเสียง : abstractly abstractly
 • การออกเสียง : absurdly absurdly
 • การออกเสียง : abundantly abundantly
 • การออกเสียง : academically academically
 • การออกเสียง : acceptedly acceptedly
 • การออกเสียง : accordingly accordingly
 • การออกเสียง : accountably accountably
 • การออกเสียง : accurately accurately
 • การออกเสียง : achingly achingly
 • การออกเสียง : acidly acidly
 • การออกเสียง : acknowledgedly acknowledgedly
 • การออกเสียง : acoustically acoustically
 • การออกเสียง : ad hoc ad hoc
 • การออกเสียง : ad infinitum ad infinitum
 • การออกเสียง : adagio adagio
 • การออกเสียง : additional additional
 • การออกเสียง : adequately adequately
 • การออกเสียง : administratively administratively
 • การออกเสียง : admiringly admiringly
 • การออกเสียง : admissibly admissibly
 • การออกเสียง : adorally adorally
 • การออกเสียง : adroitly adroitly
 • การออกเสียง : adscititiously adscititiously
 • การออกเสียง : adultly adultly
 • การออกเสียง : afar afar
 • การออกเสียง : affectionately affectionately
 • การออกเสียง : affirmably affirmably
 • การออกเสียง : afflictively afflictively
 • การออกเสียง : affluently affluently
 • การออกเสียง : after dark after dark
 • การออกเสียง : agedly agedly
 • การออกเสียง : agee agee
 • การออกเสียง : agelessly agelessly
 • การออกเสียง : aggressively aggressively
 • การออกเสียง : agilely agilely
 • การออกเสียง : aglare aglare
 • การออกเสียง : agley agley
 • การออกเสียง : agnostically agnostically
 • การออกเสียง : agone agone
 • การออกเสียง : agonizingly agonizingly
 • การออกเสียง : agriculturally agriculturally
 • การออกเสียง : agronomically agronomically
 • การออกเสียง : ahorse ahorse
 • การออกเสียง : aimfully aimfully
 • การออกเสียง : airlessly airlessly
 • การออกเสียง : ajar ajar
 • การออกเสียง : alcoholically alcoholically
 • การออกเสียง : alienly alienly
 • การออกเสียง : all-in-all all-in-all
 • การออกเสียง : allegedly allegedly
 • การออกเสียง : allegorically allegorically
 • การออกเสียง : alongshore alongshore
 • การออกเสียง : aloud aloud
 • การออกเสียง : amain amain
 • การออกเสียง : amateurishly amateurishly
 • การออกเสียง : analogically analogically
 • การออกเสียง : analogously analogously
 • การออกเสียง : analytically analytically
 • การออกเสียง : anatomically anatomically
 • การออกเสียง : anecdotally anecdotally
 • การออกเสียง : anew anew
 • การออกเสียง : angelically angelically
 • การออกเสียง : anglewise anglewise
 • การออกเสียง : angrily angrily
 • การออกเสียง : annalistically annalistically
 • การออกเสียง : anno domini anno domini
 • การออกเสียง : anon anon
 • การออกเสียง : anticlockwise anticlockwise
 • การออกเสียง : antibiotically antibiotically
 • การออกเสียง : antiphonally antiphonally
 • การออกเสียง : anymore anymore
 • การออกเสียง : anyplace anyplace
 • การออกเสียง : anyways anyways
 • การออกเสียง : anywise anywise
 • การออกเสียง : apathetically apathetically
 • การออกเสียง : apocalyptically apocalyptically
 • การออกเสียง : apocryphally apocryphally
 • การออกเสียง : apologetically apologetically
 • การออกเสียง : aporetically aporetically
 • การออกเสียง : apparently apparently
 • การออกเสียง : applicably applicably
 • การออกเสียง : apprehensively apprehensively
 • การออกเสียง : approximately approximately
 • การออกเสียง : apropos apropos
 • การออกเสียง : archaically archaically
 • การออกเสียง : ardently ardently
 • การออกเสียง : arithmetically arithmetically
 • การออกเสียง : aromatically aromatically
 • การออกเสียง : arse over tit arse over tit