ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adverb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadverb

 • การออกเสียง : yes yes
 • การออกเสียง : no no
 • การออกเสียง : what what
 • การออกเสียง : often often
 • การออกเสียง : true true
 • การออกเสียง : last last
 • การออกเสียง : about about
 • การออกเสียง : either either
 • การออกเสียง : through through
 • การออกเสียง : here here
 • การออกเสียง : there there
 • การออกเสียง : when when
 • การออกเสียง : rather rather
 • การออกเสียง : just just
 • การออกเสียง : where where
 • การออกเสียง : something something
 • การออกเสียง : fair fair
 • การออกเสียง : better better
 • การออกเสียง : but but
 • การออกเสียง : as as
 • การออกเสียง : further further
 • การออกเสียง : straight straight
 • การออกเสียง : some some
 • การออกเสียง : tomorrow tomorrow
 • การออกเสียง : like like
 • การออกเสียง : immediately immediately
 • การออกเสียง : close close
 • การออกเสียง : neither neither
 • การออกเสียง : still still
 • การออกเสียง : how how
 • การออกเสียง : out out
 • การออกเสียง : nothing nothing
 • การออกเสียง : top top
 • การออกเสียง : same same
 • การออกเสียง : early early
 • การออกเสียง : probably probably
 • การออกเสียง : later later
 • การออกเสียง : above above
 • การออกเสียง : then then
 • การออกเสียง : absolutely absolutely
 • การออกเสียง : throughout throughout
 • การออกเสียง : between between
 • การออกเสียง : never never
 • การออกเสียง : literally literally
 • การออกเสียง : due due
 • การออกเสียง : direct direct
 • การออกเสียง : yesterday yesterday
 • การออกเสียง : wrong wrong
 • การออกเสียง : great great
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : fortunately fortunately
 • การออกเสียง : well well
 • การออกเสียง : particularly particularly
 • การออกเสียง : rarely rarely
 • การออกเสียง : nope nope
 • การออกเสียง : recently recently
 • การออกเสียง : west west
 • การออกเสียง : quickly quickly
 • การออกเสียง : regularly regularly
 • การออกเสียง : sometimes sometimes
 • การออกเสียง : underground underground
 • การออกเสียง : originally originally
 • การออกเสียง : however however
 • การออกเสียง : properly properly
 • การออกเสียง : worse worse
 • การออกเสียง : surely surely
 • การออกเสียง : occasionally occasionally
 • การออกเสียง : simultaneously simultaneously
 • การออกเสียง : o'clock o'clock
 • การออกเสียง : continuously continuously
 • การออกเสียง : thoroughly thoroughly
 • การออกเสียง : outside outside
 • การออกเสียง : continue continue
 • การออกเสียง : seriously seriously
 • การออกเสียง : generally generally
 • การออกเสียง : nevertheless nevertheless
 • การออกเสียง : somewhere somewhere
 • การออกเสียง : undoubtedly undoubtedly
 • การออกเสียง : away away
 • การออกเสียง : soon soon
 • การออกเสียง : etc. etc.
 • การออกเสียง : late late
 • การออกเสียง : correctly correctly
 • การออกเสียง : approximately approximately
 • การออกเสียง : temporarily temporarily
 • การออกเสียง : wither wither
 • การออกเสียง : sincerely sincerely
 • การออกเสียง : too too
 • การออกเสียง : deliberately deliberately
 • การออกเสียง : rotten rotten
 • การออกเสียง : likewise likewise
 • การออกเสียง : carefully carefully
 • การออกเสียง : theoretically theoretically
 • การออกเสียง : finally finally
 • การออกเสียง : retroactively retroactively
 • การออกเสียง : virally virally
 • การออกเสียง : scientifically scientifically
 • การออกเสียง : aloud aloud
 • การออกเสียง : therefore therefore
 • การออกเสียง : supposedly supposedly