ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า soon soon
 • การออกเสียงคำว่า preternaturally preternaturally
 • การออกเสียงคำว่า rhythmically rhythmically
 • การออกเสียงคำว่า solitarily solitarily
 • การออกเสียงคำว่า squally squally
 • การออกเสียงคำว่า blissfully blissfully
 • การออกเสียงคำว่า profitably profitably
 • การออกเสียงคำว่า well off well off
 • การออกเสียงคำว่า conversely conversely
 • การออกเสียงคำว่า bucolically bucolically
 • การออกเสียงคำว่า tortuously tortuously
 • การออกเสียงคำว่า uphill uphill
 • การออกเสียงคำว่า ferociously ferociously
 • การออกเสียงคำว่า digitally digitally
 • การออกเสียงคำว่า away away
 • การออกเสียงคำว่า oft oft
 • การออกเสียงคำว่า bail bail
 • การออกเสียงคำว่า copiously copiously
 • การออกเสียงคำว่า plentifully plentifully
 • การออกเสียงคำว่า drearily drearily
 • การออกเสียงคำว่า diaphanously diaphanously
 • การออกเสียงคำว่า ajar ajar
 • การออกเสียงคำว่า unprofessionally unprofessionally
 • การออกเสียงคำว่า unobtrusively unobtrusively
 • การออกเสียงคำว่า after dark after dark
 • การออกเสียงคำว่า equably equably
 • การออกเสียงคำว่า unattractively unattractively
 • การออกเสียงคำว่า unassumingly unassumingly
 • การออกเสียงคำว่า intriguingly intriguingly
 • การออกเสียงคำว่า above board above board