ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : alluring alluring
 • การออกเสียง : runway runway
 • การออกเสียง : insouciant insouciant
 • การออกเสียง : illegible illegible
 • การออกเสียง : anti-aging anti-aging
 • การออกเสียง : parochial parochial
 • การออกเสียง : satiny satiny
 • การออกเสียง : opinionated opinionated
 • การออกเสียง : temperamental temperamental
 • การออกเสียง : decorous decorous
 • การออกเสียง : non-existent non-existent
 • การออกเสียง : binding binding
 • การออกเสียง : dynamic dynamic
 • การออกเสียง : tasered tasered
 • การออกเสียง : discombobulated discombobulated
 • การออกเสียง : canny canny
 • การออกเสียง : coldest coldest
 • การออกเสียง : fiduciary fiduciary
 • การออกเสียง : quadruple quadruple
 • การออกเสียง : negligible negligible
 • การออกเสียง : motley motley
 • การออกเสียง : topside topside
 • การออกเสียง : annoyed annoyed
 • การออกเสียง : formal formal
 • การออกเสียง : steady steady
 • การออกเสียง : Caesarean Caesarean
 • การออกเสียง : diplomatic diplomatic
 • การออกเสียง : electrosurgical electrosurgical
 • การออกเสียง : emotive emotive
 • การออกเสียง : apart apart
 • การออกเสียง : royalist royalist
 • การออกเสียง : slimed slimed
 • การออกเสียง : snug snug
 • การออกเสียง : arithmetic arithmetic
 • การออกเสียง : minging minging
 • การออกเสียง : corrected corrected
 • การออกเสียง : inverted inverted
 • การออกเสียง : secular secular
 • การออกเสียง : glassy glassy
 • การออกเสียง : hopeful hopeful
 • การออกเสียง : weary weary
 • การออกเสียง : inveterate inveterate
 • การออกเสียง : degenerate degenerate
 • การออกเสียง : indescribable indescribable
 • การออกเสียง : pugnacious pugnacious
 • การออกเสียง : joyful joyful
 • การออกเสียง : diurnal diurnal
 • การออกเสียง : lunar lunar
 • การออกเสียง : malignant malignant
 • การออกเสียง : kitsch kitsch
 • การออกเสียง : modest modest
 • การออกเสียง : problematic problematic
 • การออกเสียง : funereal funereal
 • การออกเสียง : intermittent intermittent
 • การออกเสียง : withered withered
 • การออกเสียง : spurious spurious
 • การออกเสียง : frantic frantic
 • การออกเสียง : wonky wonky
 • การออกเสียง : hoarse hoarse
 • การออกเสียง : excruciating excruciating
 • การออกเสียง : inebriated inebriated
 • การออกเสียง : neurotic neurotic
 • การออกเสียง : longing longing
 • การออกเสียง : mortuary mortuary
 • การออกเสียง : raising raising
 • การออกเสียง : emerald emerald
 • การออกเสียง : subliminal subliminal
 • การออกเสียง : melodious melodious
 • การออกเสียง : odourless odourless
 • การออกเสียง : fated fated
 • การออกเสียง : precipitate precipitate
 • การออกเสียง : indeterminate indeterminate
 • การออกเสียง : wearable wearable
 • การออกเสียง : unexpected unexpected
 • การออกเสียง : treacherous treacherous
 • การออกเสียง : photonic photonic
 • การออกเสียง : self-organizing self-organizing
 • การออกเสียง : rash rash
 • การออกเสียง : triggered triggered
 • การออกเสียง : sustainable sustainable
 • การออกเสียง : premium premium
 • การออกเสียง : Sicilian Sicilian
 • การออกเสียง : dancehall dancehall
 • การออกเสียง : polyvinyl polyvinyl
 • การออกเสียง : tongue-tied tongue-tied
 • การออกเสียง : virulent virulent
 • การออกเสียง : histrionic histrionic
 • การออกเสียง : sewed sewed
 • การออกเสียง : frightful frightful
 • การออกเสียง : preventive preventive
 • การออกเสียง : emphatic emphatic
 • การออกเสียง : equitable equitable
 • การออกเสียง : sexist sexist
 • การออกเสียง : fallen fallen
 • การออกเสียง : shining shining
 • การออกเสียง : lush lush
 • การออกเสียง : satisfactory satisfactory
 • การออกเสียง : redacted redacted
 • การออกเสียง : edgy edgy
 • การออกเสียง : mainline mainline