ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : mauled mauled
 • การออกเสียง : dodecaphonic dodecaphonic
 • การออกเสียง : unconditional unconditional
 • การออกเสียง : asymmetric asymmetric
 • การออกเสียง : remarkable remarkable
 • การออกเสียง : civilised civilised
 • การออกเสียง : decline decline
 • การออกเสียง : fortunate fortunate
 • การออกเสียง : saucy saucy
 • การออกเสียง : metropolitan metropolitan
 • การออกเสียง : Anglo-Saxon Anglo-Saxon
 • การออกเสียง : painful painful
 • การออกเสียง : ovine ovine
 • การออกเสียง : fixed fixed
 • การออกเสียง : edited edited
 • การออกเสียง : livid livid
 • การออกเสียง : cosmopolitan cosmopolitan
 • การออกเสียง : divine divine
 • การออกเสียง : reciprocal reciprocal
 • การออกเสียง : rump rump
 • การออกเสียง : pulverizable pulverizable
 • การออกเสียง : multi multi
 • การออกเสียง : relentless relentless
 • การออกเสียง : ignoring ignoring
 • การออกเสียง : presumptuous presumptuous
 • การออกเสียง : two-faced two-faced
 • การออกเสียง : iconic iconic
 • การออกเสียง : self-assured self-assured
 • การออกเสียง : sartorial sartorial
 • การออกเสียง : solvent solvent
 • การออกเสียง : stealthy stealthy
 • การออกเสียง : self self
 • การออกเสียง : alienated alienated
 • การออกเสียง : stranger stranger
 • การออกเสียง : faint faint
 • การออกเสียง : declarative declarative
 • การออกเสียง : regional regional
 • การออกเสียง : irresistible irresistible
 • การออกเสียง : hit-and-run hit-and-run
 • การออกเสียง : diligent diligent
 • การออกเสียง : snowy snowy
 • การออกเสียง : petulant petulant
 • การออกเสียง : recluse recluse
 • การออกเสียง : psyched psyched
 • การออกเสียง : obligatory obligatory
 • การออกเสียง : paradox paradox
 • การออกเสียง : attenuated attenuated
 • การออกเสียง : Gaussian Gaussian
 • การออกเสียง : poisonous poisonous
 • การออกเสียง : heuristic heuristic
 • การออกเสียง : reconciled reconciled
 • การออกเสียง : orchestral orchestral
 • การออกเสียง : serpentine serpentine
 • การออกเสียง : paranormal paranormal
 • การออกเสียง : peasant peasant
 • การออกเสียง : shallow shallow
 • การออกเสียง : immortal immortal
 • การออกเสียง : thatched thatched
 • การออกเสียง : dandy dandy
 • การออกเสียง : cynical cynical
 • การออกเสียง : melodic melodic
 • การออกเสียง : dominated dominated
 • การออกเสียง : useless useless
 • การออกเสียง : battered battered
 • การออกเสียง : magnified magnified
 • การออกเสียง : far-fetched far-fetched
 • การออกเสียง : bestial bestial
 • การออกเสียง : vapid vapid
 • การออกเสียง : hard-as-nails hard-as-nails
 • การออกเสียง : ethical ethical
 • การออกเสียง : favoured favoured
 • การออกเสียง : go-ahead go-ahead
 • การออกเสียง : detestable detestable
 • การออกเสียง : slim slim
 • การออกเสียง : flaccid flaccid
 • การออกเสียง : fragrant fragrant
 • การออกเสียง : startled startled
 • การออกเสียง : pompous pompous
 • การออกเสียง : quotidian quotidian
 • การออกเสียง : ethnic ethnic
 • การออกเสียง : sort sort
 • การออกเสียง : tense tense
 • การออกเสียง : knock-out (noun) knock-out (noun)
 • การออกเสียง : colossal colossal
 • การออกเสียง : palliative palliative
 • การออกเสียง : love-hate love-hate
 • การออกเสียง : central central
 • การออกเสียง : impressive impressive
 • การออกเสียง : statistically statistically
 • การออกเสียง : grumpy grumpy
 • การออกเสียง : hygienic hygienic
 • การออกเสียง : hazardous hazardous
 • การออกเสียง : insouciant insouciant
 • การออกเสียง : satiny satiny
 • การออกเสียง : opinionated opinionated
 • การออกเสียง : twenty-first twenty-first
 • การออกเสียง : illegible illegible
 • การออกเสียง : runway runway
 • การออกเสียง : temperamental temperamental
 • การออกเสียง : decorous decorous