ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : threatening threatening
 • การออกเสียง : jaded jaded
 • การออกเสียง : agglomerate agglomerate
 • การออกเสียง : Subcarpathian Subcarpathian
 • การออกเสียง : hypocritical hypocritical
 • การออกเสียง : mercenary mercenary
 • การออกเสียง : minority minority
 • การออกเสียง : oldest oldest
 • การออกเสียง : miraculous miraculous
 • การออกเสียง : apropos apropos
 • การออกเสียง : interrogative interrogative
 • การออกเสียง : self-employed self-employed
 • การออกเสียง : obdurate obdurate
 • การออกเสียง : jogging jogging
 • การออกเสียง : iliopsoas iliopsoas
 • การออกเสียง : impudent impudent
 • การออกเสียง : efficiently efficiently
 • การออกเสียง : gradual gradual
 • การออกเสียง : persuasively persuasively
 • การออกเสียง : intrinsic intrinsic
 • การออกเสียง : cremated cremated
 • การออกเสียง : ante meridiem ante meridiem
 • การออกเสียง : flexible flexible
 • การออกเสียง : dime dime
 • การออกเสียง : experienced experienced
 • การออกเสียง : rip-roaring rip-roaring
 • การออกเสียง : fidgety fidgety
 • การออกเสียง : questionable questionable
 • การออกเสียง : fiscal fiscal
 • การออกเสียง : unaided unaided
 • การออกเสียง : salacious salacious
 • การออกเสียง : conciliatory conciliatory
 • การออกเสียง : transgender transgender
 • การออกเสียง : eternally eternally
 • การออกเสียง : established established
 • การออกเสียง : saccharin saccharin
 • การออกเสียง : hard-core hard-core
 • การออกเสียง : hypothetical hypothetical
 • การออกเสียง : chuffed chuffed
 • การออกเสียง : slow motion slow motion
 • การออกเสียง : heterogeneous heterogeneous
 • การออกเสียง : trite trite
 • การออกเสียง : humongous humongous
 • การออกเสียง : proportionate proportionate
 • การออกเสียง : systematic systematic
 • การออกเสียง : harmonic harmonic
 • การออกเสียง : cast iron cast iron
 • การออกเสียง : wide wide
 • การออกเสียง : unfair unfair
 • การออกเสียง : metaphorical metaphorical
 • การออกเสียง : deteriorating deteriorating
 • การออกเสียง : enjoyable enjoyable
 • การออกเสียง : helpful helpful
 • การออกเสียง : naive naive
 • การออกเสียง : luger luger
 • การออกเสียง : unforgettable unforgettable
 • การออกเสียง : ravenous ravenous
 • การออกเสียง : delayed delayed
 • การออกเสียง : wondrous wondrous
 • การออกเสียง : off-duty off-duty
 • การออกเสียง : patented patented
 • การออกเสียง : poised poised
 • การออกเสียง : egalitarian egalitarian
 • การออกเสียง : incorrect incorrect
 • การออกเสียง : athletic athletic
 • การออกเสียง : roast roast
 • การออกเสียง : gravimetric gravimetric
 • การออกเสียง : noxious noxious
 • การออกเสียง : rancid rancid
 • การออกเสียง : residual residual
 • การออกเสียง : jack-knife jack-knife
 • การออกเสียง : ancillary ancillary
 • การออกเสียง : Zoom Zoom
 • การออกเสียง : sober sober
 • การออกเสียง : burnt burnt
 • การออกเสียง : Francophile Francophile
 • การออกเสียง : equivalent equivalent
 • การออกเสียง : principal principal
 • การออกเสียง : calibrated calibrated
 • การออกเสียง : half past half past
 • การออกเสียง : draining draining
 • การออกเสียง : atomic atomic
 • การออกเสียง : tendentious tendentious
 • การออกเสียง : mysterious mysterious
 • การออกเสียง : testy testy
 • การออกเสียง : self-inflicted self-inflicted
 • การออกเสียง : solitary solitary
 • การออกเสียง : slippery slippery
 • การออกเสียง : ruptured ruptured
 • การออกเสียง : caustic caustic
 • การออกเสียง : confederate confederate
 • การออกเสียง : immune immune
 • การออกเสียง : suave suave
 • การออกเสียง : cretin cretin
 • การออกเสียง : mendacious mendacious
 • การออกเสียง : vehicular vehicular
 • การออกเสียง : meaningful meaningful
 • การออกเสียง : gratuitous gratuitous
 • การออกเสียง : award-winning award-winning
 • การออกเสียง : descriptive descriptive