ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : fabricated fabricated
 • การออกเสียง : fabulous fabulous
 • การออกเสียง : fabulously fabulously
 • การออกเสียง : faceable faceable
 • การออกเสียง : faceless faceless
 • การออกเสียง : faceted faceted
 • การออกเสียง : facinorous facinorous
 • การออกเสียง : factious factious
 • การออกเสียง : factitive factitive
 • การออกเสียง : factual factual
 • การออกเสียง : faddish faddish
 • การออกเสียง : fade fade
 • การออกเสียง : faded faded
 • การออกเสียง : fail-safe fail-safe
 • การออกเสียง : failing failing
 • การออกเสียง : faint faint
 • การออกเสียง : faint-hearted faint-hearted
 • การออกเสียง : fair fair
 • การออกเสียง : fair-minded fair-minded
 • การออกเสียง : faithful faithful
 • การออกเสียง : faithless faithless
 • การออกเสียง : falcate falcate
 • การออกเสียง : falciform falciform
 • การออกเสียง : fall-blooming fall-blooming
 • การออกเสียง : fallacious fallacious
 • การออกเสียง : fallen fallen
 • การออกเสียง : fallow fallow
 • การออกเสียง : faltering faltering
 • การออกเสียง : famed famed
 • การออกเสียง : familial familial
 • การออกเสียง : familiar familiar
 • การออกเสียง : famous famous
 • การออกเสียง : fanciable fanciable
 • การออกเสียง : fancied fancied
 • การออกเสียง : fancier fancier
 • การออกเสียง : fanciful fanciful
 • การออกเสียง : fancy fancy
 • การออกเสียง : fancy-free fancy-free
 • การออกเสียง : fancy-pants fancy-pants
 • การออกเสียง : fancying fancying
 • การออกเสียง : fantabulous fantabulous
 • การออกเสียง : fantastic fantastic
 • การออกเสียง : far-fetched far-fetched
 • การออกเสียง : Far-flung Far-flung
 • การออกเสียง : far-off far-off
 • การออกเสียง : far-out far-out
 • การออกเสียง : far-sighted far-sighted
 • การออกเสียง : faraway faraway
 • การออกเสียง : farcical farcical
 • การออกเสียง : farctate farctate
 • การออกเสียง : farinaceous farinaceous
 • การออกเสียง : farinose farinose
 • การออกเสียง : farming farming
 • การออกเสียง : Faroese Faroese
 • การออกเสียง : farraginous farraginous
 • การออกเสียง : farthest farthest
 • การออกเสียง : fasciated fasciated
 • การออกเสียง : fascinated fascinated
 • การออกเสียง : fascinating fascinating
 • การออกเสียง : fascist fascist
 • การออกเสียง : fashionable fashionable
 • การออกเสียง : fast fast
 • การออกเสียง : fast-twitch fast-twitch
 • การออกเสียง : fastback fastback
 • การออกเสียง : fastenable fastenable
 • การออกเสียง : faster faster
 • การออกเสียง : fastest fastest
 • การออกเสียง : fastidious fastidious
 • การออกเสียง : fat-soluble fat-soluble
 • การออกเสียง : fatal fatal
 • การออกเสียง : fated fated
 • การออกเสียง : fateful fateful
 • การออกเสียง : fatherless fatherless
 • การออกเสียง : fatherly fatherly
 • การออกเสียง : fathomable fathomable
 • การออกเสียง : fathomless fathomless
 • การออกเสียง : fatiguing fatiguing
 • การออกเสียง : fatted fatted
 • การออกเสียง : fattening fattening
 • การออกเสียง : fattish fattish
 • การออกเสียง : fatuous fatuous
 • การออกเสียง : faultfinding faultfinding
 • การออกเสียง : faultless faultless
 • การออกเสียง : faulty faulty
 • การออกเสียง : fauvist fauvist
 • การออกเสียง : fave fave
 • การออกเสียง : favorable favorable
 • การออกเสียง : favored favored
 • การออกเสียง : favorite favorite
 • การออกเสียง : favorited favorited
 • การออกเสียง : favoured favoured
 • การออกเสียง : favourite favourite
 • การออกเสียง : fawning fawning
 • การออกเสียง : fear-mongering fear-mongering
 • การออกเสียง : fearless fearless
 • การออกเสียง : fearsome fearsome
 • การออกเสียง : feasible feasible
 • การออกเสียง : feat feat
 • การออกเสียง : feather-light feather-light
 • การออกเสียง : feathered feathered