ภาษา:

ภาษาอังกฤษ

[en]

กลับไปยังภาษาอังกฤษ

หมวดหมู่: adjective

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงadjective

 • การออกเสียง : 16th 16th
 • การออกเสียง : 2.0 2.0
 • การออกเสียง : 28th 28th
 • การออกเสียง : 3rd 3rd
 • การออกเสียง : 5-inch 5-inch
 • การออกเสียง : a (article) a (article)
 • การออกเสียง : A-list A-list
 • การออกเสียง : Aaronic Aaronic
 • การออกเสียง : abacterial abacterial
 • การออกเสียง : abandoned abandoned
 • การออกเสียง : abashed abashed
 • การออกเสียง : abasic abasic
 • การออกเสียง : abderian abderian
 • การออกเสียง : abdominous abdominous
 • การออกเสียง : abducent abducent
 • การออกเสียง : abecedarian abecedarian
 • การออกเสียง : abiding abiding
 • การออกเสียง : abiological abiological
 • การออกเสียง : abiotic abiotic
 • การออกเสียง : abiotrophic abiotrophic
 • การออกเสียง : abject abject
 • การออกเสียง : ablatitious ablatitious
 • การออกเสียง : ablative ablative
 • การออกเสียง : ablest ablest
 • การออกเสียง : abluted abluted
 • การออกเสียง : ablutionary ablutionary
 • การออกเสียง : abominable abominable
 • การออกเสียง : aboral aboral
 • การออกเสียง : aboriginal aboriginal
 • การออกเสียง : aboulic aboulic
 • การออกเสียง : abounding abounding
 • การออกเสียง : abovementioned abovementioned
 • การออกเสียง : abranchial abranchial
 • การออกเสียง : abranchiate abranchiate
 • การออกเสียง : abreactive abreactive
 • การออกเสียง : abridged abridged
 • การออกเสียง : abrupt abrupt
 • การออกเสียง : absolute absolute
 • การออกเสียง : absolvable absolvable
 • การออกเสียง : absorbable absorbable
 • การออกเสียง : absorbent absorbent
 • การออกเสียง : absorptive absorptive
 • การออกเสียง : abstemious abstemious
 • การออกเสียง : abstinent abstinent
 • การออกเสียง : abstract abstract
 • การออกเสียง : abstracted abstracted
 • การออกเสียง : absurd absurd
 • การออกเสียง : Abyssinian Abyssinian
 • การออกเสียง : academic academic
 • การออกเสียง : acaulescent acaulescent
 • การออกเสียง : accelerable accelerable
 • การออกเสียง : acceptable acceptable
 • การออกเสียง : accessible accessible
 • การออกเสียง : accidental accidental
 • การออกเสียง : acclaimed acclaimed
 • การออกเสียง : accomplishable accomplishable
 • การออกเสียง : accredited accredited
 • การออกเสียง : accrescent accrescent
 • การออกเสียง : accretionary accretionary
 • การออกเสียง : accurate accurate
 • การออกเสียง : accursed accursed
 • การออกเสียง : accusative accusative
 • การออกเสียง : accusatorial accusatorial
 • การออกเสียง : accustomed accustomed
 • การออกเสียง : acentric acentric
 • การออกเสียง : acer acer
 • การออกเสียง : acerbic acerbic
 • การออกเสียง : acerose acerose
 • การออกเสียง : acerous acerous
 • การออกเสียง : acetabuliform acetabuliform
 • การออกเสียง : acetal acetal
 • การออกเสียง : acetic acetic
 • การออกเสียง : acetonic acetonic
 • การออกเสียง : acetylenic acetylenic
 • การออกเสียง : Acheulean Acheulean
 • การออกเสียง : achievable achievable
 • การออกเสียง : Achillean Achillean
 • การออกเสียง : achlorophyllous achlorophyllous
 • การออกเสียง : aciculate aciculate
 • การออกเสียง : acidic acidic
 • การออกเสียง : acidotic acidotic
 • การออกเสียง : acidulous acidulous
 • การออกเสียง : aciform aciform
 • การออกเสียง : acinaciform acinaciform
 • การออกเสียง : acinar acinar
 • การออกเสียง : acoelomate acoelomate
 • การออกเสียง : acotyledonous acotyledonous
 • การออกเสียง : acoustic acoustic
 • การออกเสียง : acrid acrid
 • การออกเสียง : acrimonious acrimonious
 • การออกเสียง : acrocephalic acrocephalic
 • การออกเสียง : acromegalic acromegalic
 • การออกเสียง : acropetal acropetal
 • การออกเสียง : acroscopic acroscopic
 • การออกเสียง : acrylic acrylic
 • การออกเสียง : actinic actinic
 • การออกเสียง : actinomorphic actinomorphic
 • การออกเสียง : actionable actionable
 • การออกเสียง : active active
 • การออกเสียง : active-matrix active-matrix