ภาษา:

อังกฤษ

[en]

กลับไปยัง อังกฤษ

 • การออกเสียงคำว่า epiphenomenon epiphenomenon
 • การออกเสียงคำว่า artesian artesian
 • การออกเสียงคำว่า anadiplosis anadiplosis
 • การออกเสียงคำว่า armamentarium armamentarium
 • การออกเสียงคำว่า autotomy autotomy
 • การออกเสียงคำว่า apocope apocope
 • การออกเสียงคำว่า hierarch hierarch
 • การออกเสียงคำว่า multeity multeity
 • การออกเสียงคำว่า caruncle caruncle
 • การออกเสียงคำว่า platitudinarian platitudinarian
 • การออกเสียงคำว่า xerophagy xerophagy
 • การออกเสียงคำว่า habile habile
 • การออกเสียงคำว่า mystagogue mystagogue
 • การออกเสียงคำว่า verjuice verjuice
 • การออกเสียงคำว่า fugleman fugleman
 • การออกเสียงคำว่า riant riant
 • การออกเสียงคำว่า amative amative
 • การออกเสียงคำว่า lahar lahar
 • การออกเสียงคำว่า arithmancy arithmancy
 • การออกเสียงคำว่า aposematic aposematic
 • การออกเสียงคำว่า druthers druthers
 • การออกเสียงคำว่า prepone prepone
 • การออกเสียงคำว่า speciesism speciesism
 • การออกเสียงคำว่า nocebo nocebo
 • การออกเสียงคำว่า inhume inhume
 • การออกเสียงคำว่า dingle dingle
 • การออกเสียงคำว่า indurate indurate
 • การออกเสียงคำว่า suspire suspire
 • การออกเสียงคำว่า geoponic geoponic
 • การออกเสียงคำว่า setiform setiform